Load-Sensing Flexnut

Load-Sensing Flexnut

Předepínací systém Superbolt byl revolučně prvním systémem předepínání šroubů a matic pomocí technologie s vícešroubovými předepínacími prvky. Od té doby se naše technologie osvědčila v desítkách tisíc úspěšných instalací a i nadále vyvíjíme množství řešení pro zdolání výzev v oblasti další generace šroubových spojů.

Kde se inovace setkává s flexibilitou

Matice Superbolt Flexnut se snímáním zatížení (Load-Sensing Flexnut, LSF) představuje nejnovější přírůstek našeho portfolia produktů se snímáním zatížení / rodiny CHYTRÝCH produktů, spojující inovaci další úrovně s mimořádnou flexibilitou.

Zabudované snímače matice Flexnut automaticky měří a přenášejí hodnoty předpětí a umožňují tak jeho souvislé vzdálené monitorování. A navíc lze tento CHYTRÝ výrobek kombinovat s kterýmkoli způsobem utahování (předepínání, utahování otáčením, teplem atd.).

Matice Superbolt LSF jako kontramatice na reakční straně

Lze ji použít s kterýmkoli způsobem provádění šroubových spojů

Want to know more about Nord-Lock Group’s Load-Sensing Solutions?

We would be glad to share with you more technical information and product specifications regarding our SMART products. Let's get in touch!

To read more on how we handle your contact details please see our Privacy Policy.

Thank you and we will get in touch with you soon!

Výhody matice Flexnut se snímáním zatížení

  • Měří předpětí s přesností vyšší než ±5 %
  • Snižuje soustředění napětí na závitech
  • Snadná manipulace, není potřeba žádné pokročilé školení
  • Možnost místního i vzdáleného monitorování
  • Robustní a spolehlivá, stupeň krytí IP67
  • A mnohem více!