Odborné poradenství: Jaký vliv budou mít podložky Nord-Lock na povrchy mých zařízení?

Otázka: Dojde použitím jistícího systému Nord-Lock k poškození povrchu mých zařízení?

Odpověď: Podložky Nord-Lock jsou speciálně zkonstruovány tak, aby ve styčných plochách vytvořily otisky, nikoli však hluboké vrypy či poškození. Tyto stopy po vtisku jsou důležité. Zajišťují správné dosednutí a záběr vroubků podložek do styčné plochy. U šroubových sestav dochází k rotaci vždy v místě, kde je nejnižší tření. Pokud se vytvoří dostatečné stopy po vtisku, pak se jakákoli tendence k rotaci projeví mezi závěrnými klíny podložek. Té je však účinně zamezeno klínovým samojistným efektem.

Při utahování spoje zajištěného podložkami Nord-Lock dochází k rotaci vždy mezi horní podložkou a hlavou šroubu nebo maticí. Vroubky se prostě vtisknou do materiálu, aniž by došlo k jeho poškození. Hlava šroubu nebo matice jsou dostatečně tvrdé na to, aby se vyrovnaly s drobnými vrypy, které na nich mohou vzniknout. Při povolování dochází k rotaci mezi klíny podložek Nord-Lock. Z toho důvodu nevzniká riziko poškození povrchu zařízení. Stopy po vtisku mírně zvyšují tlakové napětí v povrchu materiálu, nevedou však ke vzniku hlubších rýh, prasklin či poškození.

Přihlaste se k bezplatnému odběru našeho časopisu.

Zůstaňte v obraze díky nejnovějším zprávám, informacím a znalostem v oblasti šroubových spojů přihlášením se k odběru časopisu Bolted.

Více informací o tom, jak nakládáme s vašimi osobními údaji, naleznete v části Oznámení o ochraně osobních údajů.

Děkujeme, že jste se přihlásili k odběru časopisu Bolted.

Obraťte se na nás.

Více informací o tom, jak nakládáme s vašimi osobními údaji, naleznete v části Oznámení o ochraně osobních údajů.

Děkujeme, že jste se na nás obrátili.