VEM Sashenwerke, Germany using Expansion bolt for blind hole

The frame of the steel mill at VEM Sashenwerke, Germany is using the Expansion bolt for blind hole applications, which integrates Superbolt technology as replacement for a dowel pin. The solution allows the company to reinstall the drive of the huge steel mill with full precision at another location. This saves days, as normal machine precision for the parts is sufficient and no need to custom make the parts. The Expansion bolt connects and positions the parts perfectly.

Obraťte se na nás.

Více informací o tom, jak nakládáme s vašimi osobními údaji, naleznete v části Oznámení o ochraně osobních údajů.

Děkujeme, že jste se na nás obrátili.