Jednoduchost instalace systému Expander usnadňuje život

Společnost Stora Enso poskytuje obnovitelná řešení v oblasti obalové techniky, biomateriálů, dřevěných konstrukcí a papíru na celém světě.

Tato společnost si uvědomila výhody systému Expander a instalovala otočné čepy tohoto systému na své balící stroje, u nichž docházelo ke značnému opotřebení otočných spojů.

Výsledkem bylo prodloužení životnosti strojů a eliminace odstávek z důvodu opotřebení otočných spojů.

„Používáme systém Expander, protože se snadno instaluje,“ říká Lennart Larsson z Oddělení hydraulických zařízení společnosti Stora Enso.

Otočné čepy se instalují přímo do stávajících nosných podpěr bez nutnosti provádění nákladného a časově náročného sváření a převrtávání.  „Díky těmto otočným čepům dochází k mnohem menšímu opotřebení a naše práce je tak rozhodně usnadněna.“

Obraťte se na nás.

Více informací o tom, jak nakládáme s vašimi osobními údaji, naleznete v části Oznámení o ochraně osobních údajů.

Děkujeme, že jste se na nás obrátili.