Eksperterne: forbedring af udmattelsesstyrke

En boltesamling har en meget lille udmattelseskapacitet sammenlignet med dens statiske kapacitet. For at øge udmattelsesstyrken kan konstruktørerne øge gevindkapaciteten og sænke vekselspændingerne ved gevindene.

For at øge gevindkapaciteten anbefales det at bruge et rullet gevind i stedet for et skåret gevind. Brug desuden flere mindre befæstelseselementer for at øge kapaciteten i boltesamlingen i stedet for et enkelt stort befæstelseselement.

Kapaciteten kan også øges ved at bruge en forbedret konnektor såsom en Superbolt MJT (Multi-Jackbolt Tensioner) eller Flexnut, der forbedrer belastningsfordelingen i gevindene og gør boltesamlingen mere elastisk.

Den bedste måde at forbedre udmattelsesstyrken på er at reducere vekselspændingerne ved gevindene. Det kan opnås på tre måder: under konstruktionen, under tilspændingen af samlingen og ved optimering af samlingens sikkerhed.

Under konstruktionen af samlingen er det muligt at forbedre fordelingen af belastningen på boltesamlinger og reducere den eksterne belastning på hver samling. Det kan gøres på følgende måde:

  1. Brug den størst mulige forspænding.
  2. Minimer excentriciteten fra bolt til belastning.
  3. Brug de størst mulige kontaktflader.
  4. Brug de størst mulige klemlængder.
  5. Brug en forspænding, der højere end arbejdsbelastningen i de fleste tilfælde.

Andre muligheder i forbindelse med konstruktionen kan være at bruge pindbolte og elastiske skiver, der modvirker følgerne af relaksation, krybning og termisk differensudvidelse.

Hvad angår tilspænding af samlingen reducerer man bedst vekselspændingerne ved at sikre den nødvendige forspænding. Det anbefales at bruge kalibreret værktøj med høj nøjagtighed. Det anbefales desuden at bruge et korrekt smøremiddel for at opnå præcis forspænding og for at nedsætte risikoen for, at bolten sætter sig fast. Der bør bruges en egnet tilspændingsrækkefølge for at minimere risikoen for, at boltene bliver ujævnt belastet og for at sikre, at samlingen ikke beskadiges.

Hvad angår sikring af samlingen anbefales det at sikre boltesamlingen mod forringelse af forspænding. Samlingen skal desuden beskyttes mod miljøpåvirkninger såsom korrosion, der kan medføre en udmattelsesrevne. Det kan gøres ved at vælge egnede materialer og/eller belægninger til dele og befæstelseselementer.

 

SPØRG EKSPERTERNE

Har du et spørgsmål om boltfastgøring?
Sæt eksperterne på prøve.
Email your questions about bolt securing to
E-mail dine spørgsmål om boltfastgøring til
experts@nord-lock.com

Abonner på vores gratis magasin

Hold dig opdateret med de seneste nyheder, analyser og viden i boltebranchen ved at abonnere på magasinet Bolted!

Du kan læse mere om, hvordan vi håndterer dine kontaktoplysninger, i vores Meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak, fordi du abonnerer på magasinet Bolted!

Kontakt os

Du kan læse mere om, hvordan vi håndterer dine kontaktoplysninger, i vores Meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak, fordi du har kontaktet os!