Afbødning Af Stød

Kollisioner mellem skibe og havneinfrastruktur kan resultere i betydelig skade. Kajfendere er den bedste løsning til reducering af kraften fra sammenstød, men de skal monteres på sikker vis. Nord-Locks kilelåsningsskiver viste sig at passe perfekt i Sydkorea.

 

Hvert år sejler hundredvis af skibe ind i moler og kajer, når de anløber – ind imellem på spektakulær vis. Det er heller ikke ualmindeligt, at skibe støder sammen. Disse uheld skyldes som regel dårlig planlægning, f.eks. fejlberegning af hastighed eller vindstyrke. Manglende kommunikation, f.eks. mellem besætningen på skibets bro og lodsen, kan også være et problem.

Disse ulykker kan være meget bekostelige og udrette stor skade på både skibet og havnens infrastruktur. I værste fald kan mennesker komme til skade eller endda dø. Man skal selvfølgelig stræbe efter at eliminere menneskelige fejl, men det er vanskeligt at opnå i praksis.

I forbindelse med anløb er der ganske enkelt for mange variabler i spil, til at man kan komme kollisioner helt til livs. Derfor er det altid en god idé at arbejde proaktivt på at forbedre sikkerheden og reducere kraften fra sammenstød. Idéen med at bruge kajfendere til at absorbere disse kræfter er formentlig lige så gammel som havneanløb. I dag findes der et stort udvalg af kajfendere— i forskellige materialer, former og størrelser — til generelle eller mere specifikke behov.

 

En gigant inden for skibsbygning

Sydkoreas kystlinje strækker sig over tre kardinalpunkter, og landet har ca. 3.000 havne i alle størrelser. I betragtning af at Sydkorea er verdens næststørste kommercielle skibsbygningsnation, kun overgået af Kina, er det ikke overraskende, at landet også er fremtrædende inden for produktion af kajfendere.

Virksomheden Hwaseung Corporation leverer forskellige typer fendere til den sydkoreanske skibsbygningsindustri. Hyundai Heavy Industry, Samsung Heavy Industry, Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering og STX Offshore & Shipbuilding, de fire største skibsbygningsvirksomheder i verden i 2020, er blandt deres kunder.

Hwaseung Corporation udvikler og fremstiller forskellige fendere, f.eks. buefendere, kajfendere, pneumatiske fendere og undervandsfendere. Virksomhedens gummiafdeling leverer råmaterialerne.

 

Vibrationer kan forårsage boltløsning

De kræfter, som kajfendere skal absorbere, skaber store vibrationer. Med de standard-skiver og fjederskiver, som Hwaseung Corporation traditionelt har anvendt, løsnede bolte sig ofte. Det havde ikke resulteret i nogen alvorlige hændelser, men problemet øgede varigheden af vedligeholdelsesarbejde, og slutbrugerne klagede.

Nord-Lock Group Korea general manager Alex Keum har tidligere arbejdet for Hwaseung Corporation og kender til situationen. Med denne viden kontaktede han sin gamle arbejdsplads for at introducere dem for kilelåsning som en fortræffelig løsning til fastgørelse af fenderne.

“Jeg tog kontakt til Hwaseung og slutbrugeren samtidig,” siger han. “Til sidst, efter adskillige besøg og kampagner, blev Nord-Lock skiver inkorporeret i konstruktionen. Det skadede naturligvis ikke, at jeg havde et godt forhold til mine gamle kolleger hos Hwaseung.”

 

Et uortodokst valg giver pote

Hr. Sung-min Cho, Deputy General Manager, Hwaseung Corporation, siger, “Vi mente, at skiverne ville være en god løsning.

“Men nu er det halvandet år siden, de monterede skiverne, og der er ikke noget problem med korrosion.”

Monteringen af Nord-Lock skiver var en praktisk løsning på problemet med boltløsning. Som ventet er vedligeholdelses[1]effektiviteten også forbedret. “Fordi vi ikke behøver at kontrollere boltningspunkterne så ofte sammenlignet med fjederskiverne sparer vi en masse tid,” siger hr. Cho.

 

Overlegen i forhold til tidligere løsninger

Hwaseung Corporation er generelt tilfreds med løsningen. “Selvfølgelig, låseeffekten varer længere end tidligere løsninger såsom fjederskiver,” siger hr. Cho.

“Miljøet for denne anvendelse er barskt, og hvis Nord[1]Lock skiver kan løse problemet, kan Nord[1]Lock Group muligvis indtage endnu et stort marked.”

Han siger, at slutbrugerne også har reageret positivt, og at de har til hensigt at bruge Nord-Lock skiver fremover, både til kajfendere og på andre anvendelsesområder.

“Alex Keum kontaktede vores firma første gang i 2018, og det var sådan, vi lærte Nord[1]Lock at kende,” siger hr. Cho. “Han lyttede til vores bekymringer og manede effektivt vores tvivl i jorden. Jeg tror, vi opbyggede en gensidig tillid — i en grad så vi nu anbefaler Nord-Lock skiver til vores datterselskaber.”