Please go to this link to find the latest version https://www.nord-lock.com/da-dk/services/instructions/expander/first-fit/straight-pin-multibolt/

First fit installation

Anvisninger til Lige Aksel, Multibolte

2.2

Følg installationsanvisningerne for at sikre korrekt montering af Expander System, og at levetiden på drejeleddet forlænges.


På aksler fra Expander System er der 10 års / 10000 timers garanti mod slitage i monteringsørerne ( hvad der måtte komme først) fra købsdatoen..

 

Disse anvisninger er gyldige for monteringsøre med følgende tolerancer:
- Hul tolerance: H9
- Indre overfladerughed I monteringsørerne: Ra 3.2
- Forskydning af monteringsørerne: Ydre monteringøreafstand/500
- Der skal ikke være nogen bøsninger i monteringsøret


Hvis monteringsørerne ikke opfylder disse specifikationer, skal du kontakte din forhandler eller Expander System for installations anbefaldinger.

 

1. Bolt 2. Spændeskive 3. Ekspansionshylse 4. Aksel

 

Montering

1

Smør ekspansionshylserne og akslen med fedt, helst grafitfedt.

2

BEMÆRK! Hvis muligt: Placer smøre-udgangen i en 90 graders vinkel ift. kraftretningen, for at minimere spændingeskoncentrationen ved smøre-udgangen.

Isæt akslen og positioner den I boringerne. Monter ekspansionshylserne, spændeskiver og befæstigelseselementerne. Spænd befæstigelseselementerne til det angivne moment i momentanbefalingerne. Krydsspænd befæstigelseselementerne til det anbefalede moment.

Momentanbefaldinger

3

Sekskanthovedbolte

Moment M12-M24 ± 10 %, M30... +30/-0 %

  M12 M14 M16 M20 M24 M30 M36 M42
Nm 70 115 175 350 500 600 700 900
lb-ft 52 85 129 258 369 443 516 664

Sidste Kontrol

4

Smør drejeleddet (hvis relevant). Bevæg maskinen gennem hele bevægelsesområdet flere gange (typisk 10) hvorefter momentet kontrolleres igen. Dette gøre typisk ved sidste inspektion af maskinen.

5

Sikre at der er en afstand på min. 0,5 mm (0,02”) mellem spændeskiven og monteringsørerne. BEMÆRK! Ved flange design skal afstanden være 6 mm for at sikre nem fjernelse af ekspansionshylserne. OBS: hvis spændeskiven er i kontakt med monteringørerne, kontakt din forhandler eller Expander System.

Mere information omkring Expander System Garanti: https://www.nord-lock.com/lifetime-warranty