Følg dette link for nyeste version https://www.nord-lock.com/da-dk/services/instructions/expander/installation-instructions/stepped-pin/

Installations anvisninger

Flertrins Aksel

5.9

Følg disse anvisninger for at sikre korrekt montering af Expander System, og at levetiden på drejeleddet forlænges.

Tillykke! Du har købt en skræddersyet løsning på problemet med ledslitage på din maskine. Hvis du har spørgsmål, så kontakt din forhandler eller Expander System inden du fortsætter.

 

På aksler fra Expander System er der 10 års / 10000 timers garanti mod slitage i monteringsørerne ( hvad der måtte komme først) fra købsdatoen.

 

1 Bolt. 2 Spændeskive. 3 Ekspansionshylse. Aksel.

Dette billede viser en hun aksel, men princippet er det samme for andre designs.

Forberedelse

1

Fjern alle bøsninger for at forhindre fremtidig slitage mellem bøsningen og monteringsøret.

2

Reparer eventuelle skader på konstruktionen, dvs. revner eller bøjede ledører, før montering.

3

Udglat ujævnheder I boringen.

4

Forskellen mellem min. og maks. diameter i de slidte ledøre må højst være 1,5 mm. (0,06”) for at ekspansionshylserne passer korrekt.

OBS! Hvis de slidte ledører noget sted er mere end 2 mm. (0,080”) eller mere over den oprindelige ørediameter, skal du kontakte forhandleren eller Expander System. Så skal du bruge ekstra store ekspansionshylser.

Montering

5

Smør ekspansionshylserne og akslen med fedt, helst grafitfedt. UNDGÅ AT SMØRE GEVINDENE.

6

BEMÆRK! Hvis muligt: Placer smøre-udgangen i en 90 graders vinkel ift. kraftretningen, for at minimere spændingeskoncentrationen ved smøre-udgangen.

7

Afstandsringen placeres altid modsat hælen. Hvis ledet har en original afstandsring, skal den forblive. Hvis Expander System inkluderer en afastandsring, placeres denne mellem lejets indre bane og monteringsøret, med den skrå side vendt mod lejet.

8

Isæt akslen. Installer ekspansionshylserne, spændeskiven og befæstigelseselementerne på den side med lille akseldiameter. Pres på akselenden med stor akseldiameter til det aksiale spil er elimineret. Spænd derefter til det angivne moment i momentanbefalingerne.

9

Installer ekspansionshylserne, spændeskiver og befæstigelseselementerne på siden med stor akseldiameter. Spænd befæstigelseselementerne til det anbefalede moment i momentanbefaldingerne.

Momentanbefaldinger

10

Sekskanthovedbolte

Moment M12-M24 ± 10 %, M30... +30/-0 %

  M12 M14 M16 M20 M24 M30 M36 M42
Nm 70 115 175 350 500 600 700 900
lb-ft 52 85 129 258 369 443 516 664

Sekskantmøtrikker: Standardhøjde

Moment M12-M24 ± 10 %, M30... +30/-0 %

  M12 M14 M16 M20 M24 M30 M36 M42
Nm 65 115 175 250 350 500 600 700
lb-ft 48 85 129 184 258 369 443 516

Sekskantmøtrikker: Lav højde

Alle momenter ± 10 %

  M12 - M16 M20 M24 M30 - -
Nm 60 - 125 200 275 350 - -
lb-ft 44 - 92 148 203 258 - -

Hagemøtrikker

Alle momenter ± 10 %

  M17 M25 M35 M45 M55 M65 M75 M85
Nm 50 120 250 500 600 700 800 900
lb-ft 37 89 184 369 443 516 590 664

Sidste Kontrol

11

Smør drejeleddet (hvis relevant). Efter den indledende tilspænding, bevæges maskinen gennem hele bevægelsesområdet flere gange hvorefter momentet kontrolleres igen. Kontroller momentet efter 10 timer, 40 timer og ved regelmæssige serviceintervaller for sikre, at ekspansionshylserne sidder korrekt.

12

Sikre at der er en afstand på min. 0,5 mm (0,02”) mellem spændeskiven og monteringsørerne. BEMÆRK! Ved flange design skal afstanden være 6 mm for at sikre nem fjernelse af ekspansionshylserne. OBS: hvis spændeskiven er i kontakt med monteringsørerne, kontakt din forhandler eller Expander System.