Følg dette link for nyeste version https://www.nord-lock.com/da-dk/services/instructions/expander/installation-instructions/straight-pin-multi/

Installations anvisninger

Lige Aksel, Multibolte

5.4

Følg disse anvisninger for at sikre korrekt montering af Expander System, og at levetiden på drejeleddet forlænges.

Tillykke! Du har købt en skræddersyet løsning på problemet med ledslitage på din maskine. Hvis du har spørgsmål, så kontakt din forhandler eller Expander System inden du fortsætter.

 

På aksler fra Expander System er der 10 års / 10000 timers garanti mod slitage i monteringsørerne ( hvad der måtte komme først) fra købsdatoen.

 

A. Hun aksel. 1 Bolt. Spændeskive. 3 Ekspansionshylse. Aksel.

Forberedelse

1

Fjern alle bøsninger for at forhindre fremtidig slitage mellem bøsningen og monteringsøret.

2

Reparer eventuelle skader på konstruktionen, dvs. revner eller bøjede ledører, før montering.

3

Udglat ujævnheder I boringen.

4

Forskellen mellem min. og maks. diameter i de slidte ledøre må højst være 1,5 mm. (0,06”) for at ekspansionshylserne passer korrekt.

OBS! Hvis de slidte ledører noget sted er mere end 2 mm. (0,080”) eller mere over den oprindelige ørediameter, skal du kontakte forhandleren eller Expander System. Så skal du bruge ekstra store ekspansionshylser.

Montering

5

Smør ekspansionshylserne og akslen med fedt, helst grafitfedt. UNDGÅ AT SMØRE GEVINDENE.

6

BEMÆRK! Hvis muligt: Placer smøre-udgangen i en 90 graders vinkel ift. kraftretningen, for at minimere spændingeskoncentrationen ved smøre-udgangen.

Isæt akslen og positioner den I boringerne. Monter ekspansionshylserne, spændeskiver og befæstigelseselementerne. Spænd befæstigelseselementerne til det angivne moment i momentanbefalingerne. Krydsspænd befæstigelseselementerne til det anbefalede moment.

Momentanbefaldinger

7

Sekskanthovedbolte

Moment M12-M24 ± 10 %, M30... +30/-0 %

  M12 M14 M16 M20 M24 M30 M36 M42
Nm 70 115 175 350 500 600 700 900
lb-ft 52 85 129 258 369 443 516 664

Sidste Kontrol

8

Smør drejeleddet (hvis relevant). Efter den indledende tilspænding, bevæges maskinen gennem hele bevægelsesområdet flere gange hvorefter momentet kontrolleres igen. Kontroller momentet efter 10 timer, 40 timer og ved regelmæssige serviceintervaller for sikre, at ekspansionshylserne sidder korrekt.

9

Sikre at der er en afstand på min. 0,5 mm (0,02”) mellem spændeskiven og monteringsørerne. BEMÆRK! Ved flange design skal afstanden være 6 mm for at sikre nem fjernelse af ekspansionshylserne. OBS: hvis spændeskiven er i kontakt med monteringsørerne, kontakt din forhandler eller Expander System.

Demontering

10

Expander System demonteres ved at løsne befæstigelseselementerne på begge sider og fjerne spændeskiverne.

11

Bank skiftevis på venstre og højre side af akslen, til spændingen på ekspansionshylserne er udløst (brug et stykke rør mellem akslen og hammeren for ikke at beskadige gevindende). Fjern ekspansionshylserne (ekspansionshylser med krave kan fjernes med en aftrækker) Fjern akslen. Undgå at beskadige gevindende.