https://www.nord-lock.com/da-dk/services/manualer/expander-first-fit/pindbolt3/

VEDLIGEHOLDELSESANVISNINGER

Pindbolt

v 4-2

Følg disse anvisninger for at sikre korrekt montering af Expander System og forlænge drejeleddets levetid.

Tillykke! Du har købt en skræddersyet løsning på problemet med ledslitage på din maskine. 

Har du spørgsmål? Kontakt forhandleren eller Expander System, før du fortsætter.

 

Pindbolt med sekskanthovedbolte.
Pindbolt med sikkerhedsmøtrik.
C Pindbolt med møtrik.

1 Bolt. 2 Spændeskive. 3 Ekspansionshylse. 4 Aksel. 5 Sikkerhedsmøtrik. 6 Møtrik.

FORBEREDELSE

Fjern alle bøsninger for at forhindre fremtidig slitage mellem bøsningen og monteringsøret.

Fjern alle bøsninger for at forhindre fremtidig slitage mellem bøsningen og monteringsøret.

OBS! Hvis de slidte ører noget sted har en diameter på 2 mm (0,080") eller mere over den oprindelige ørediameter, skal du kontakte forhandleren eller Expander System. Så skal du bruge ekstra store ekspansionshylser.

MONTERING

1

Smør ekspansionshylserne og akslen med fedt, helst grafitfedt. UNDGÅ AT SMØRE GEVINDENE.

Hvis det er relevant: Placer smøre-udgangen i en 90 graders vinkel ift. kraftretningen for at minimere spændingskoncentrationen ved udgangen.

2

Isæt akslen, og anbring den i boringerne. Monter ekspansionshylserne, og stram spændeskiverne og befæstigelseselementerne. Stram befæstigelseselementerne til det moment, der er angivet i skemaet på den anden side.

MOMENTANBEFALINGER

3

Sekskanthovedbolte

Moment M12-M24 ± 10 %, M30... +30/-0 %

  M12 M14 M16 M20 M24 M30 M36 M42
Nm 70 115 175 350 500 600 700 900
lb-ft 52 85 129 258 369 443 516 664

Sekskantmøtrikker: Standardhøjde

Moment M12-M24 ± 10 %, M30... +30/-0 %

  M12 M14 M16 M20 M24 M30 M36 M42
Nm 65 115 175 250 350 500 600 700
lb-ft 48 85 129 184 258 369 443 516

Sekskantmøtrikker: Lav højde

Alle momenter ± 10 %

  M12   M16 M20 M24 M30    
Nm 60   125 200 275 350    
lb-ft 44   92 148 203 258    

Sikkerhedsmøtrikker

Alle momenter ± 10 %

  M17 M25 M35 M45 M55 M65 M75 M85
Nm 50 120 250 500 600 700 800 900
lb-ft 37 89 184 369 443 516 590 664
4

Efter den indledende tilspænding skal maskinen køres gennem hele bevægelsesområdet flere gange, hvorefter momentet kontrolleres igen. Kontrollér momentet efter 10 timer, 40 timer og ved regelmæssige serviceintervaller for at sikre, at ekspansionshylserne sidder korrekt.

5

Kontrollér, at der er minimum 0,5 mm afstand mellem spændekiven og øret. OBS! Hvis spændeskiven er i kontakt med øret, skal du kontakte forhandleren eller Expander System.

DEMONTERING

Kontakt os

Du kan læse mere om, hvordan vi håndterer dine kontaktoplysninger, i vores Meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak, fordi du har kontaktet os!