Please go to this link to find the latest version https://www.nord-lock.com/da-dk/services/manualer/expander/first-fit/straight-pin-multibolt/

First fit installation

Anvisninger til Lige Aksel, Multibolte

2.-1

Følg installationsanvisningerne for at sikre korrekt montering af Expander System, og at levetiden på drejeleddet forlænges.


På aksler fra Expander System er der 10 års / 10000 timers garanti mod slitage i monteringsørerne ( hvad der måtte komme først) fra købsdatoen..

 

Disse anvisninger er gyldige for monteringsøre med følgende tolerancer:
- Hul tolerance: H9
- Indre overfladerughed I monteringsørerne: Ra 3.2
- Forskydning af monteringsørerne: Ydre monteringøreafstand/500
- Der skal ikke være nogen bøsninger i monteringsøret


Hvis monteringsørerne ikke opfylder disse specifikationer, skal du kontakte din forhandler eller Expander System for installations anbefaldinger.

 

1. Bolt 2. Spændeskive 3. Ekspansionshylse 4. Aksel

 

Montering

1

Smør ekspansionshylserne og akslen med fedt, helst grafitfedt.

2

BEMÆRK! Hvis muligt: Placer smøre-udgangen i en 90 graders vinkel ift. kraftretningen, for at minimere spændingeskoncentrationen ved smøre-udgangen.

Isæt akslen og positioner den I boringerne. Monter ekspansionshylserne, spændeskiver og befæstigelseselementerne. Spænd befæstigelseselementerne til det angivne moment i momentanbefalingerne. Krydsspænd befæstigelseselementerne til det anbefalede moment.

Momentanbefaldinger

3

Sekskanthovedbolte

Moment M12-M24 ± 10 %, M30... +30/-0 %

  M12 M14 M16 M20 M24 M30 M36 M42
Nm 70 115 175 350 500 600 700 900
lb-ft 52 85 129 258 369 443 516 664

Sidste Kontrol

4

Smør drejeleddet (hvis relevant). Bevæg maskinen gennem hele bevægelsesområdet flere gange (typisk 10) hvorefter momentet kontrolleres igen. Dette gøre typisk ved sidste inspektion af maskinen.

5

Sikre at der er en afstand på min. 0,5 mm (0,02”) mellem spændeskiven og monteringsørerne. BEMÆRK! Ved flange design skal afstanden være 6 mm for at sikre nem fjernelse af ekspansionshylserne. OBS: hvis spændeskiven er i kontakt med monteringørerne, kontakt din forhandler eller Expander System.

Mere information omkring Expander System Garanti: https://www.nord-lock.com/lifetime-warranty