LAIVOJEN LEPUUTTAJAT ISKUJA PEHMENTÄMÄSSÄ

Alusten ja satamarakenteiden törmäykset voivat aiheuttaa vakavia vahinkoja. Laivojen lepuuttajat ovat paras ratkaisu törmäysvoimien vaimentamiseen, mutta sitä varten ne täytyy asentaa turvallisesti. Nord-Lockin kiilalukittuvat aluslevyt osoittautuivat parhaaksi vaihtoehdoksi Etelä-Koreassa.

 

Joka vuosi sadat alukset törmäävät laitureihin kiinnittyessään niihin, ja törmäys voi olla todellinen tärsky. Laivat törmäävät melko usein myös toisiinsa. Nämä tapaturmat johtuvat yleensä huonosta suunnittelusta, esimerkiksi nopeuden tai tuulen voiman laskemisesta väärin. Ongelmana voi olla myös puutteellinen viestintä, muun muassa komentosillan ja luotsin välillä.

Onnettomuudet voivat käydä erittäin kalliiksi ja aiheuttaa vakavia vahinkoja aluksille ja satamarakenteille. Pahimmassa tapauksessa ihmisiä voi loukkaantua tai jopa kuolla. Paras tilanne olisi, ettei inhimillisiä virheitä tapahtuisi ollenkaan, mutta tähän pääseminen on varmasti suuri haaste.

Laituriin kiinnittymisessä on kerta kaikkiaan liikaa muuttujia törmäysten estämiseen kokonaan. Siksi on aina hyvä ajatus parantaa turvallisuutta ja vähentää iskuvoimia ennakoivasti. Laivojen lepuuttajia on käytetty iskuvoimien vaimentamiseen todennäköisesti yhtä kauan kuin laivat ovat kiinnittyneet laitureihin. Nykyään laivoille on olemassa paljon erilaisia lepuuttajia, eri materiaaleista ja erimuotoisina ja -kokoisina, yleiskäyttöön tai tietynlaisiin tarpeisiin.

 

Laivanrakennuksen jättiläinen

Etelä-Korean rannikko ulottuu kolmesta pääpisteestä toiseen, ja maassa on noin 3000 kaikenkokoista satamaa. Etelä-Korea on maailman toiseksi suurin kaupallisen laivanrakennuksen maa ja jää toiseksi vain Kiinalle, joten ei ole yllättävää, että se on myös merkittävä laivojen lepuuttajien valmistaja.

Hwaseung Corporation toimittaa erilaisia lepuuttajia Etelä-Korean laivanrakennusteollisuudelle. Sen asiakkaisiin kuuluvat muun muassa Hyundai Heavy Industry, Samsung Heavy Industry, Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering ja STX Offshore & Shipbuilding, neljä maailman suurinta laivanrakennusyhtiötä vuonna 2020.

Hwaseung Corporation kehittää ja valmistaa erilaisia lepuuttajia, muun muassa laiturien ja laivojen suojia sekä pneumaattisia ja vedenalaisia lepuuttajia. Yhtiön kumiosasto toimittaa raaka-aineet.

 

Tärinä löystyttää pultit

Laivojen lepuuttajiin kohdistuvat vaimennettavat voimat aiheuttavat paljon tärinää. Hwaseung Corporation perinteisesti käy ttämien sileiden aluslevyjen ja jousilaattojen kanssa pultit löystyivät usein. Vakavia vaaratilanteita ei ollut sattunut, mutta ongelma pidensi kunnossapitoaikaa, mistä loppukäyttäjät valittivat.

Nord-Lock Group Korean pääjohtaja Alex Keum työskenteli aiemmin Hwaseung Corporationissa ja oli tietoinen tilanteesta. Tietämänsä perusteella hän otti yhteyttä entiseen työnantajaansa ja esitteli siellä kiilalukittuvat aluslevyt ylivoimaisena ratkaisuna lepuuttajien kiinnittämiseen.

”Lähestyin Hwaseungia ja loppukäyttäjää yhtäaikaisesti”, hän sanoo. ”Lopuksi useiden käyntien ja tarjousten jälkeen Nord-Lockin aluslevyt sisällytettiin suunnitteluun. Hyvät suhteeni entisiin työtovereihin Hwaseungilla olivat tietysti avuksi.”

 

Epätavallinen valinta kannattaa

Hwaseung Corporationin varapääjohtaja Sung-min Cho sanoo: ”Uskoimme aluslevyjen olevan hyvä ratkaisu.

”Nyt voimme kertoa valinneemme yhden parhaita markkinoilla olevista ratkaisuista löystymisen estämiseen.”

Ratkaisuun kuuluivat suuret kiilalukittuvat NL52ss-aluslevyt tietyn lepuuttajan, TR-mallin, kriittisiin pisteisiin. Keumin mukaan tuotevalinta saattaa vaikuttaa epätavalliselta. ”Kerroin Hwaseungille suoraan, että aluslevyt eivät välttämättä sov i roiskealueelle ja niissä on korroosioriski”, hän sanoo.

”Nyt puolitoista vuotta aluslevyjen asentamisesta korroosioongelmia ei kuitenkaan ole ollut.”

Nord-Lockin aluslevyjen asentaminen käytännössä poisti pulttien löystymisongelman. Odotusten mukaisesti kunnossapito on tehostunut. ”Pultit täytyy tarkistaa harvemmin kuin jousilaattoja käytettäessä, joten säästämme paljon aikaa”, Cho sanoo.

 

Ylivoimainen entisiin ratkaisuihin verrattuna

Hwaseung Corporation on yleisesti ottaen tyytyväinen ratkaisuun. ”Lukitusvaikutus kestää tietenkin kauemmin kuin aiemmilla ratkaisuilla, esimerkiksi jousilaatoilla”, Cho sanoo. ”Käyttökohteen ympäristö on ankara, ja jos Nord-Lockin aluslevyt pystyvät ratkaisemaan ongelman moitteettomasti, se saattaa avata Nord-Lock Groupille suuret uudet markkinat.”

Hänen mukaansa loppukäyttäjät ovat myös vastanneet muutokseen hyvin ja aikoivat käyttää Nord-Lockin aluslevyjä tulevaisuudessa, sekä laivojen lepuuttajissa että muissa käyttökohteissa.

”Saimme tietää Nord-Lock Groupista, kun Alex Keum otti meihin yhteyttä ensimmäisen kerran vuonna 2018”, Cho sanoo. ”Hän selvensi huolenaiheemme ja epäilyksemme erittäin hy v in. Olemme mielestäni saav uttaneet molemminpuolisen luottamuksen, niin hyvin, että suosittelemme Nord-Lockin aluslevyjä tytäryhtiöillemme.”