Miksi Superboltin monipulttiset kiristimet estävät esikuormituksen häviötä?

K: Superbolt-ruuveja on käytetty monissa vaativissa ruuvisovelluksissa, joissa ne altistuvat kovalle kuormitukselle ja tärinälle. Mikä Superbolt-ruuvien mekaaninen periaate estää esijännityksen häviötä?

V:  Esijännityksen häviön estäminen on Superbolt-ruuvien pääetu. Se johtuu siitä, että Superbolt saavuttaa kunnollisen esijännityksen heti ensimmäisenä. Näin on sen vuoksi, että kunnolla muotoiltu ruuviliitos, joka saavuttaa kunnollisen esijännityksen (lukitusjännityksen) työkuormasta (irrotusvoimasta), pitää kiinnittimet tiukassa. Kuitenkin useimmissa tapauksissa kunnollisen esijännityksen saavuttaminen on vaikeaa, etenkin perinteisten kuusiomuttereiden kiinnityksessä. Sen syynä on se, että ruuvin halkaisijan suurentuessa ruuvin tietyn jännityksen saavuttamiseen tarvittava vääntömomentti kasvaa kolminkertaisesti. Sen vuoksi ei ole helppo kiristää yli tuuman kokoisia kuusiomuttereita.Superbolt-kiristimien kiristämiseen tarvittava vääntömomentti on alhainen, koska suuri esijännitys jakaantuu useaan pieneen pulttiin, jotka kiristetään vain tavallisilla käsityökaluilla.

Superbolt saavuttaa korkean esijännityksen, hyvän tarkkuuden ja toistettavuuden hallitulla voitelulla ja minimaalisilla kitkahäviöillä. Mallinsa ansiosta Superbolt lisää ruuviliitokseen tavoitellun joustavuuden, mikä auttaa säilyttämään esijännityksen, etenkin lämpötiloille ja dynaamisille rasituksille altistuvissa sovelluksissa. Testit osoittavat, että Superbolt-kiristimet säilyttävät esijännityksen myös silloin, kun se altistuu miljoonalle dynaamiselle kuormitussyklille 98 %:n tasolla käytetystä esijännityksestä. Se on käynyt läpi myös muita testejä, esim. väsymiskokeen ja tärinäkokeen. Yksityiskohdat löytyvät testiraporteista.

Ota meihin yhteyttä

Lue lisää yhteystietojesi käsittelystä tietosuojakäytännöstämme.

Kiitos yhteydenotosta!