Boltight har vært ledende innen hydraulisk boltestrekking de siste ti årene. Våre strekkeverktøy leverer raske, nøyaktige og trygge løsninger for å stramme og løsne flere bolter samtidig. Vi er spesialister på å ta frem skreddersydde løsninger på kort tid.

Hydrauliske boltestrekkere

Boltight sine teknologi gjør det mulig å trekke til og løsne flere bolter samtidig med høytrykkshydraulikk.

Boltetrekkere strekker bolten, før mutteren enkelt dras til uten friksjon. Det sikrer høy nøyaktighet, rask montering og ivaretatt sikkerheten i hele tiltrekkingsprosedyren. Forutsigbart og jevnt resultat.

 

  1. En strekker festes til bolten.
  2. Høytrykkshydraulikk brukes for aksial strekking av bolten
  3. Boltestrekking/forlengelse produserer klemkraft, noe som gjør at mutteren løftes av flensen når bolten strekkes.
  4. Med trekkeren kan mutteren løftes av med veldig lite friksjon.
  5. Når hydraulikktrykket frigjøres, vil mutteren fange opp boltestrekkingen, noe som opprettholder «belastningen»

Fordeler

  • Klemkraft er tilført direkte ved å strekke bolten, som betyr at det ikke er behov for å overvinne noe friksjon i gjengene
  • Kraftbelastning er nøye regulert ettersom dette er direkte proporsjonalt med trykket som brukes på den hydrauliske boltetrekkeren
  • Belastningstap mellom påført og opprettholdt belastning etter trekking er 20 % mindre enn friksjonstap i forbindelse med tiltrekking
  • Nøyaktig restbelastning på grunn av beregnelig belastningstap
  • Strekking kan gjentas