Hvorfor tunge kjøretøy velger Expander System akselbolter

Akselbolter er avgjørende for rotasjonsbevegelsen til industrimaskineri. Tradisjonelle akselbolter kan imidlertid utsettes for slitasje over tid, noe som kan føre til redusert ytelse, lengre nedetid og til og med svikt.

Tunge kjøretøy, som gruvetrucker, skogsmaskiner og anleggsmaskiner er spesielt avhengige av slitesterke komponenter, da de må være stand til å kunne håndtere tunge laster og tøffe terrenger.

Mer enn to millioner Expander Systems har blitt installert over hele verden, så la oss se nærmere på hvorfor maskineiere, operatører, produsenter og verksteder i disse bransjene velger det som det optimale alternativet til tradisjonelle aksler.

Expander_construction_Volvo_Swecon_23_HR.jpg

Forbedret ytelse og stabilitet

Når Expander System er installert, tilpasser ekspandersystemets ekspansjonshylser seg formen på maskinens hull og låser bolten i posisjon. Selv under tung last opprettholder de en tett passform som bidrar til å hindre bevegelse eller forskyvning av de tilkoblede delene. Ved å eliminere slarket mellom boringene og bolten gir maskineriet bedre stabilitet og reduserer risikoen for slitasje og skade på komponenter, lageret eller selve Expander System-akslen.

 

Holdbarhet og pålitelighet: Redistribuering av spenning

Et tradisjonelt akselboltsystem fordeler belastningen på et svært lite område, på grunn av det lille slarket som trengs for å montere bolten i festeøret. Når bolten beveger seg under drift, oppstår det ovalformet slitasje i festeboringene over tid, ettersom belastningen konsentreres på ett enkelt punkt. Siden Expander System-hylsene skaper en strammere passform, fordeles trykket jevnere over hele kontaktområdet i kraftretningen. Dobbeltsidig aksial låsing minimerer også risikoen for bøyning eller akselbrudd. Dette sikrer at kjøretøyet står stabilt selv ved tung last eller drift i tøft terreng.

 

Enkel installasjon og vedlikehold

"Expander System kan monteres eller demonteres ved behov ved hjelp av helt enkle verktøy"

Akslene er designet for å monteres og fjernes med grunnleggende håndverktøy, noe som gjør det enkelt å utføre vedlikehold og reparasjoner på kjøretøyet. Ved å ha en løsning som er tilpasset mønsteret til slitasjen, kan du også eliminere behovet for tidkrevende og spesialisert linjeboring. I mange tilfeller gjør dette det mulig å skifte ut slitte akselbolter direkte i felten – slik mange serviceteknikere velger å gjøre.

Expander_construction_fieldservice.jpg

Kostnadsbesparelser og konkurransefortrinn: De økonomiske fordelene med Expander System akselbolter

Bruk av Expander System kan forlenge levetiden til maskinens aksler betraktelig, der den åpenbare fordelen er at reparasjoner, utskiftninger og generelt vedlikehold reduseres. For en gruvekunde kan slark og fastklemte bolter ta dager å reparere, så det lønner seg å bytte til Expander System.

For produsenter reduserer man levetidskostnadene for maskinene ved å levere differensierte modeller med bedre holdbarhet, vedvarende ytelse og enkelt vedlikehold. For sluttbrukerne er den økte produktiviteten ved å holde en maskin i drift et svært viktig konkurransefortrinn.

expander_construction_3000x2000 pxls_4_Hitachi.jpg

På lang sikt kan en mer robust akselboltytelse bety flere hundre tusen i ekstra omsetning.

Casestudie: Offroad Leichtbau Manufaktur - Travel the World Secured by Expander System

Nils Trettin kommer fra Offroad Leichtbau Manufaktur, et selskap basert i Berlin som spesialiserer seg på produksjon av spesialbygde ekspedisjonskjøretøy for ekstrem bruk i tøft terreng. De bruker Expander System for å sikre førerhustilkoblingen, som må tåle ekstreme forhold – fra polarsirkelen til ørkenen.

"Expander System er svært enkelt å montere, og den slarkfrie forbindelsen er ekstremt viktig, siden det ikke skal være noe bevegelse mellom kjøretøyet og kabinen", sier Nils.

Expander System akselbolter er holdbare, enkle å installere og gir en stabil forbindelse mellom ulike kjøretøykomponenter, noe som bidrar til å holde maskineriet i topp stand med maksimal ytelse – selv ved drift i ulendt terreng.

 

Kontakt din lokale Expander System salgsingeniør for å finne ut mer, avtale et besøk på arbeidsstedet ditt eller for å diskutere installering av akselbolt og vedlikehold av maskin.