Superbolt var i sin tid en revolusjon i forhold til å kunne dra til store bolter. Vi endret hele prinsippet fra å bruke stort verktøy og skalerte det hele ned til kun bruk av håndverktøy. Bedre HMS, reduserte verktøykostnader, 100% nøyaktighet ble resultatet av denne massive forbedringen. Vår teknologi er siden utprøvd og testet i tusenvis av vellykkede installasjoner, og vi fortsetter å utvikle en rekke løsninger for å løse neste generasjon utfordringer med bolter. Det er ingen øvre eller nedre grense for hvilke dimensjoner Superbolt passer for!

Where innovation and flexibility meet

The Superbolt Load-Sensing Flexnut (LSF) is the newest addition to our Load-Sensing portfolio/SMART family of products, pairing next-level innovation with incredible flexibility.

The LSF’s built-in sensors automatically measure and communicate preload values, allowing for seamless remote monitoring; and this SMART product can be used in conjunction with any type of tightening method (tensioning, torquing, heating, etc.).

Superbolt LSF as a counter nut on the reactive side

Can be used in conjunction with any type of bolting method!

Want to know more about Nord-Lock Group’s Load-Sensing Solutions?

We would be glad to share with you more technical information and product specifications regarding our SMART products. Let's get in touch!

To read more on how we handle your contact details please see our Privacy Policy.

Thank you and we will get in touch with you soon!

Benefits of the LSF

  • Measures preload with an accuracy that is better than ±5%
  • Reduces stress concentration of threads
  • Easy to operate, no advanced training needed
  • Both local and remote monitoring options
  • Robust and reliable, IP67 classed