Hydraulic Bolt Tensioning

Hydraulic Bolt Tensioning

Boltight loopt al meer dan 10 jaar ruim voorop als het gaat om hydraulische bolt tensioners. Met onze tensioning tools kunnen meerdere bouten tegelijkertijd op een snelle, nauwkeurige en veilige manier worden los- en vastgezet.

HYDRAULISCHE BOLT TENSIONERS

Boltight maakt het mogelijk om meerdere bouten tegelijkertijd vast- resp. los te zetten, met behulp van hoge hydraulische druk.

Bolt tensioners rekken de bout zodanig op dat de moer wrijvingsloos kan worden aangedraaid. Voor extreme nauwkeurigheid, snelheid, uniformiteit en veiligheid bij elke boutbevestiging.

 

  1. Een tensioner wordt op een bout of draadeind gezet
  2. Onder hoge hydraulische druk wordt de bout axiaal opgerekt
  3. De rek/verlenging van de bout beïnvloedt de klemkracht, waardoor de moer loskomt van de flanken
  4. Door een kleine opening in de tensioner kan de moer met zeer weinig kracht worden aangedraaid
  5. Wanneer de hydraulische druk wegvalt, vangt de moer de rek in de bout op en wordt hij ‘vastgeklemd’

Voordelen

  • De kracht wordt direct gebruikt om de bout op te rekken, waardoor er geen wrijving overwonnen hoeft te worden
  • De belasting is zeer nauwkeurig bekend, omdat deze recht evenredig is aan de druk die op de hydraulische bolt tensioner wordt aangebracht
  • Het verlies tussen aangebrachte en resterende belasting na opspannen is 20% minder dan het verlies door wrijving bij conventioneel aandraaien
  • Accurate bepaling van de restbelasting door het berekenbare verlies
  • Aandraaien kan worden herhaald

Boltight producten