Boltight har i över tio år legat i framkant när det gäller hydraulisk sträckning. Våra sträckningsverktyg erbjuder snabba, exakta och säkra lösningar för att dra åt och lossa flera skruvar samtidigt.

Elkraft och Energi

Boltights lösningar för elkraft och energi

Våra verktyg är lätta, praktiska och enkla att använda – därför kan du använda dem i alla miljöer.

Den utrustning som används inom kraftindustrin måste klara enorma tryck och befinner sig ofta i miljöer som är extrema och riskfyllda. Det krävs avsevärda investeringar i FoU för att säkerställa att sektorn är hållbar. Tillverkande företag som Boltight, med sitt ständigt expanderande sortiment av skruvåtdragningslösningar för kraftindustrin, spelar en nyckelroll i den utvecklingen. 

Vi har stor erfarenhet av kraftverksmarknaden och förstår dina speciella krav. Vi har ett tätt samarbete med ledande OEM-tillverkare, kraftföretag och serviceentreprenörer för att leverera kostnadseffektiva skruvåtdragningslösningar för dina applikationer.

Användning i gasturbiner:

 • Åtdragning av kapslingar med halvfals
 • Åtdragning av ventiler
 • Åtdragning av rotoraxelskruvar
 • Installation och åtdragning av kopplingsskruvar

Användning i kärnkraftssektorn:

 • Manhål i ånggeneratorer
 • Inspektionshål
 • Åtkomstpunkter
 • Pumpar

Användningi ångturbiner:

 • Åtdragning av högtryckskapslingar (HP) med halvfals
 • Åtdragning av mellantryckskapslingar (IP) med halvfals
 • Arbete med montering och demontering av överdelar till turbinhus
 • Ångventiler
 • Matarvattenpumpar

Användning i vattenkraftverk och tidvattenstationer:

 • Turbiner
 • Pumpar 
 • Anläggningsbalansering
 • Rotorer
 • Pumphjul
 • Ventiler
 • Kopplingar
 • Vindkraft

Vi erbjuder också standard och skräddarsydda åtdragare för vindkraftsapplikationer

 

Skräddarsydda lösningar

Över hälften av våra verktyg är skräddarsydda, vi kan skapa det rätta verktyget för varje utmaning. I vårt arbete med kunder från kraftverkssektorn har vi kontinuerligt utvecklat nya sätt att leverera kostnadseffektiva lösningar för otaliga skruvapplikationer, och om vi inte har ett standardverktyg för din utmaning tillverkar vi ett – snabbt!