Boltight har i över tio år legat i framkant när det gäller hydraulisk sträckning. Våra sträckningsverktyg erbjuder snabba, exakta och säkra lösningar för att dra åt och lossa flera skruvar samtidigt.

Olja och gas

Boltight lösningar för olja och gas

Med våra verktyg kan du dra åt och lossa skruvar snabbt, enkelt och säkert – även när du arbetar i de allra svåraste miljöerna.

Arbetet på en oljerigg är tufft. Hårda vindar och regn hotar att kasta dig i sjön, och du blir döv av ljudet från tungt maskineri. Borrningarna utsätter dig för risken för allvarliga skador, och därför är säkerheten av absolut högsta vikt. Utrustningen är i konstant drift och allt måste vara 100 procent tillförlitligt. Takten måste vara hög och varje minuts stillestånd är dyrbar. 

Vi arbetar tätt tillsammans med olje- och gasindustrin för att utveckla lösningar som passar dina unika krav.

Våra verktyg kan säkra dina skruvförband inom följande områden:

Standardlösningar

Våra standardåtdragare och skruvåtdragare i Xtra-serien används både on- och offshore i följande applikationer: Flänsar för högtrycks undervattensrörledningar, kompaktflänsar, värmeväxlare, kranar, pumpar, ventiler m.m.

Skräddarsydda lösningar

Boltight tillverkar skräddarsydda lösningar som passar de unika kraven i din bransch. Vi har utvecklat skruvåtdragningssystem för applikationer som är svåra att komma åt. Vi tillverkar också lätta och användarvänliga verktyg för skruvar med stor diameter. Skräddarsydda konstruktioner färdigställs inom några dagar, och vi åtar oss att tillverka den slutliga produkten snabbt – så att du kan komma igång med arbetet så fort som möjligt.

Andra lösningar

Boltight Ekometer och Ekometer+Boltights Ekometer använder sig av den senaste ultraljudstekniken och är en snabb och noggrann metod för att övervaka skruvtöjning.