Friformsframställning: fördelarna för skruvbranschen

Sedan det nederländska fri-formsframställningföretaget 3D Hubs startade 2013 har de producerat mer än en miljon delar, vilket har gjort dem till världsledande inom distribuerad tillverkning. Chief Marketing Officer Filemon Schöffer förklarar konceptet.

Vad är tanken bakom 3D Hubs?
– Den nuvarande värdekedjan som tillverkar varor genererar även mycket som aldrig används. Många produkter har tillverkats i stora antal för storskalig produktion, men ungefär en tredjedel blir aldrig sålda. Det distribuerad tillverkning kan tillföra är ”on demand-tillverkning”, vilket betyder att varorna produceras först när de säljs. Ingen lagerhållning, inget spill och allt kan skötas lokalt.

– Friformsframställning är en ny tillverk-ningsteknik och fungerar mycket bra som så-dan. Skeptiska åsikter kommer främst från konsumentmarknaden eftersom de flesta inte ser vad som händer. Så mitt budskap skulle vara: allt sker i tillverkningssektorn.

Vilka fördelar kan då friformsframställning innebära för tillverkningen?
– För formsprutning, som är den vanligaste tillverkningsprocessen i Kina, måste man först bygga en form och det betyder stora initiala kostnader. Eftersom inga formar används i friformsframställning är priset väldigt konkurrenskraftigt för produktion i mindre skala. Dessutom görs det on demand, så om du laddar upp en fil nu kan vi börja producera på en gång. Och eftersom processen är additiv (byggs upp skikt för skikt) går det även att göra komplicerade geometrier.

Är det några specifika branscher eller användningsområden som det här fungerar extra bra för?
– Friformsframställning erövrar prototyp-marknaden fullkomligt. Det är även praktiskt i branscher där man behöver framställa mindre mängder av högkomplexa geometrier, exempelvis proteser, hörapparater och tandimplantat. Många kommersiella flygplan innehåller redan friformsframställda delar. Reservdelar är också en stor verksamhet som verkligen påverkar on demandaspekten av friformsframställning.

Vilka är fördelarna för skruvbranschen?
– Det är faktiskt väldigt intressant. Eftersom fästelement nästan per definition är standardiserade delar lämpar de sig typiskt sett inte för friformsframställning – priset är helt enkelt inte konkurrenskraftigt.

I en bredare kontext – sett utifrån värdekedjan – kan dock friformsframställning erbjuda mycket när det gäller tillverkning av reservdelar och leveranser på beställning. Speciellt inom tekniskt underhåll kan vi se hur friformsframställning används för just det här, även för standarddelar. Och det är här jag kan tänka mig att fästelement av alla slag kan dra nytta av tekniken.

FAKTA: FILEMON SCHÖFFER
TITEL: Chief Marketing Officer, 3D Hubs, Amsterdam, Nederländerna.
ÅLDER: 32.
BAKGRUND: Jag är ingenjör inom industridesign och även fysiker, så jag vet en hel del om tillverkning, men jag har alltid arbetat med reklam och kreativ marknadsföring.
BOR: Inte långt från 3D Hubs kontor i Amsterdams trendiga Westerpark-distrikt fyllt av nystartade företag, gallerier och hippa barer.
PASSION: AFC Ajax.
INTRESSANTA FAKTA: Filemons förfader Peter arbetade med Gutenberg på 1400-talet. ”Friformsframställning har stor potential att lokalisera tillverkningen av olika saker och består av både färdighet och kunskap, och jag tror att det kan jämföras med vad tryckpressen åstadkom på sin tid.”

Kontakta oss

Se vår dataskyddspolicy för att läsa mer om hur vi behandlar dina kontaktuppgifter.

Tack för att du kontaktar oss!