"Instrumenterade skruvar skulle verkligen vara intressant för industrin”

Om du har en bro som behöver kontrolleras är professor Raid Karoumi rätt person att anlita. Karoumi är en välkänd expert inom området och har utvecklat otaliga metoder för hälsoövervakning och vibrationsanalys av broar. Han leder nu forskning med hjälp av sensorer och artificiell intelligens för att förbereda broar för framtidens utmaningar

Hur påverkar skruvförband broars hållbarhet, säkerhet och underhåll?

Enligt min uppfattning är skruvförband att föredra framför svetsade förband. När man svetsar introducerar man alltid felaktigheter och spänningskoncentrationer som gör dessa förband mycket känsliga
för utmattning. Skruvförband medger också en viss rörelse, vilket ger större energiförlust och därmed högre dämpning. Det är också mycket enklare att montera och förbinda prefabricerade delar med skruvförband, särskilt på vintern i Norden då det ofta är för kallt för att svetsa.

Vilka är de viktigaste utmaningarna med skruvförband och hur
löser man dem idag?

Skruvlossning på grund av vibration, utmattning och korrosion är de främsta utmaningarna som naturligtvis går att lösa med åtdragning, underhåll och ytbehandling. Något som skulle kunna vara verkligt intressant för industrin när det gäller att lösa dessa problem i framtiden är instrumenterade skruvar. Intelligenta sensorer skulle kunna tala om för oss vad som sker i skruven i realtid och informera när den har
uppnått sin livsläng

Vad betyder vibrationer för broar och vilka utmaningar utgör de?

Vibrationer kan vara allvarliga, inte bara för passagerares och fotgängares komfort utan också för säkerheten. Höga vibrationsnivåer på en järnvägsbro t.ex. minskar rälsens stabilitet och kan orsaka urspårning. Broar med höga vibrationsnivåer kräver också mer underhåll, reparationer och byte av delar.

Några intressanta projekt på gång?

Vi har utvecklat ett trådlöst, intelligent övervakningssystem för att lära ett artificiellt neuralt nätverk att känna igen goda broförhållanden. I framtiden kan nätverket jämföra nya mätningar med tidigare data, vilket innebär att vi kan upptäcka förändringar och försämringar mycket tidigare genom att bara titta på signalerna eller bärverket.

Några andra spännande
innovationer som väntar?

För ett järnvägsbroprojekt som vi arbetar med just nu har vi installerat en anordning som tar vibrationen från rälsen och omvandlar den till energi som sedan används för att ladda upp övervakningssystemets batterier. Eftersom systemet utvinner energi ur vibrationer fungerar det också som en dämpare som minskar vibrationerna på bron. Vi hoppas att vi kan använda denna utvunna energi för andra spännande framtida innovationer också, t.ex. för uppvärmning av körbanan på en landsvägsbro som minskar halkolyckor.


Raid Karoumi visar en av de
intelligenta sensorerna:

_E7A7065.jpg

 

Name: Raid Karoumi

Titel: Tekn . Dr. och professor i
brokonstruktion och avdelningschef för
Bro- och stålbyggnad, KTH, Stockholm

Ålder: 54

Utbildning: Civilingenjör i väg & vatten från
KTH i Stockholm

Tekn. Dr. och docent i brobyggnad
från KTH i Stockholm

Professionell bakgrund : Konstruktionskonsult för byggnader
och broar

Intresse: Bilar, speciellt sportbilar

Hittade du vad du letade efter?
Kontakta oss gärna med frågor:
För Nord-Lock/Boltight/Superbolt
info@nord-lock.se

För Expander: info.expander.se@nord-lock.com

Eller klicka på kuverten här under!

Kontakta oss

Se vår dataskyddspolicy för att läsa mer om hur vi behandlar dina kontaktuppgifter.

Tack för att du kontaktar oss!