Tuffa maskiner i en tuff bransch

I gruvindustrin är varje minut av stillestånd detsamma som förlorad inkomst, och en enda lös skruv kan kosta en mindre förmögenhet. Därför finns det inga kompromisser för Joy Global när det gäller skruvsäkring.

I ett dagbrott går det knappt att höra något annat än det konstanta malandet av stora, tunga maskiner som krossar och borrar sig in i det kompakta berget. Mineralerna har legat ostörda djupt ner i marken i miljontals år, och det krävs stor kraft för att utvinna dem. Maskiner och fordon på ett typiskt gruvområde utsätts för mycket tuffa driftförhållanden, bland annat lyfter de extremt tunga laster och får utstå konstanta vibrationer. I och med att de fortsätter hacka sönder jordens yta förändras hela landskapet radikalt och en djup, konstgjord ravin skapas.

Att beskriva gruvdriften som en ”intensiv verksamhet” är en stor underdrift. Det finns hela branscher som förlitar sig på en kontinuerlig tillförsel av råmaterial. Det finns hela länder och samhällen som är beroende av gruvindustrin för sin försörjning. Den fortsatta utvecklingen och industrialiseringen av den mänskliga civilisationen är i själva verket baserad på vår förmåga att gräva djupt och utvinna ämnen som finns under jordens yta.

När slutprodukten är så viktig får alla avbrott eller förseningar stora konsekvenser, och därför är det av yttersta vikt att allt fungerar som det ska.
– Varje minut kan mätas i pengar, säger ­Nicholas Dame, Senior Engineer på Joy Global Surface Mining. En fördröjning på en timme kan betyda enorma summor i förlorad inkomst, och det är otroligt viktigt att driften är igång.

Joy Globals P&H-produkter har i mer än 125 år varit kända som några av de mest tillförlitliga och produktiva i branschen. Utrustning från P&H används faktiskt i mer än 90 procent av världens dagbrott. Företagets framgång bygger på dess förmåga att förstå branschens enorma krav och att bygga maskiner som kan hålla igång produktionen. Företaget är stolt över att vara mycket noga med varje komponent, inklusive skruvar och muttrar. Oberoende av hästkrafter och kapacitet i den största av maskiner hänger allt på att inte en enda skruv får lossna.

I ett antal år nu har Nord-Locks brickor använts i P&H:s produkter för att koppla ihop växellådan med bommen på eldrivna grävmaskiner – ett område som utsätts för starka vibrationer. Tidigare användes en skruvsäkringslösning med en speciell antivibrationsgänga. För detta krävdes dock en unik gängtapp. När bommen transporterades var man tvungen att fylla tapphålen med smörjmedel för att de inte skulle rosta. Eftersom montörerna inte hade tillgång till den unika gängtappen fick de använda en standardgängtapp för att ta bort korrosionsskyddet, vilket resulterade i att även gängan försvann. Efter montering gick det inte att se vilken typ av gänga som fanns inuti hålet.

– Tack vare Nord-Lock behöver vi inte bekymra oss om det här alls, och dessutom går det snabbt att rent visuellt kontrollera att allt har monterats korrekt, säger Nicholas Dame. Det är en beprövad lågrisklösning som ger god säkerhetskänsla. Dessutom är det mindre besvärligt och mindre tidsödande. Vi använde brickor i alla fall, så det var enkelt att ersätta dem och använda ett brickpar från Nord-Lock istället, och därmed slippa riskera att skurvarna skulle lossna.

Joy Globals senaste och största eldrivna grävmaskin – P&H 4800XPC – väger 135 ton. Jämfört med föregångaren 4100XPC AC på 120 ton har den en ökad produktionskapacitet på upp till 20 % med 5 % i kostnadsreduktion per ton.

I och med P&H 4800XCP beslutade Joy ­Global sig för att övergå till Nord-Locks nya X-serie.

– Jag ser det som den senaste versionen av en redan väldigt bra produkt och har dessutom den fördelen att relaxation kan uteslutas ur ekvationen, tillägger Dame.

Förutom att Nord-Lock-brickorna används i växellådorna använder Joy Global även Superbolt MJT i sina bandtraktorer – ett fordon där det ofta uppstår störningar.

– Det här skruvförbandet är också lätt att arbeta med, fortsätter Dame. Eftersom det är standardskruvar känner fältmontörerna till dem och kan snabbt montera dem. Det tar bara några minuter och sedan är de sträckta.

När alla kritiska skruvförband har säkrats kan P&H-maskinerna göra det de gör bäst – upprätthålla produktionen i en av världens viktigaste och mest krävande industrier. 

FAKTA: JOY GLOBAL SURFACE MINING
Om: Ledande tillverkare av dagbrottsutrustning med mer än 125 års erfarenhet av branschen.
Ingår i: Joy Global Inc.
Grundat: 1884

Kommersiella fördelar

  • Beprövad säkerhet – motståndskraftig mot vibrationer och sänker riskerna avsevärt.
  • Lätta att montera – inga tapphål krävs.
  • Visuellt – enkelt att avgöra om skruven har säkrats eller inte.

Kontakta oss

Se vår dataskyddspolicy för att läsa mer om hur vi behandlar dina kontaktuppgifter.

Tack för att du kontaktar oss!