Kina: Möjligheter på kolmarknaden

Den inhemska kolmarknaden fortsätter sin nedåtgående trend sedan Kina genomförde samordning av sina koltillgångar 2008. I och med att produktionsvolymen från kolbrytningen minskar köper gruvbolagen in mindre utrustning, vilket tvingar maskintillverkare att omstrukturera och se sig om efter nya möjligheter i branschen. Xi’an Coal Mining Machinery Co. Ltd är en enastående aktör i jakten på innovation och utveckling.

Intelligens, anpassningsbarhet, automatik, säkerhet och tillförlitlighet – detta är egenskaper som Xi’an Coal Mining Machinery eftersträvar att införliva i sina produkter. En kolgrävmaskin arbetar under hårda förhållanden och råkar ofta ut för problem med dålig klämkraft i kritiska skruvförband och skruvar som lossnar lätt vid stötbelastningar. Detta påverkar produktiviteten och kan äventyra säkerheten för operatörerna. För närvarande håller företaget på att förbereda lanseringen av sin egenutvecklade kolgrävmaskin MG1660 som möjliggör automatiserad produktion med obemannad drift. I MG1660 används Nord-Lock brickor och Superbolt-muttrar MJT i skruvförband för att förbättra maskinens egenskaper gällande tätning, kollisionsskydd och vibrationer.

Dessutom har Xi’an Coal Mining Machinery etablerat en maskinenhet för tunneldrivningsmaskiner för att nå ut till nya marknader. Företaget har godkänt Nord-Lock brickor och Superbolt-muttrar som specialkomponenter för sina olika grävmaskiner.

FAKTA: Xi’an Coal Mining Machinery Co. Ltd
Grundat: 1951.
Antal anställda: 1 500.
Kapacitet: 130 kolgrävmaskiner och 40 tunneldrivningsmaskiner.
Applikation: Kolgrävmaskinen MG1660.
Brythöjd: 4 meter.
Effekt: 1 660 kw.

Kontakta oss

Se vår dataskyddspolicy för att läsa mer om hur vi behandlar dina kontaktuppgifter.

Tack för att du kontaktar oss!