Kraftfulla cirklar

Cirkelformade lagringsenheter för bulkmaterial tar lite plats och har stor lagringskapacitet. En svängkranslagrad skrapa med dubbel kedja och slitstarka skopor ser till att allt bulkmaterial kommer med.

Ett kritiskt konstruktionselement är den horisontella styrningen av skoporna via centrala styrrullar som är monterade på skrapan. Vibrationer här kan orsaka problem med fästet. I en enorm cirkelformad lagringsenhet för brunkol i USA har det tyska företaget SCHADE Lagertechnik löst problemet genom att använda Nord-Lock killåsningsbrickor.

Ingenjör Klaus Lechte, Technical Order Processing på SCHADE Lagertechnik förklarar vibrationerna på skraparbommen: – Vi använder ett kedjesystem där länkarna drivs över kuggar. Den polygona effekten genererar en tryck/dra-spänning som är en av orsakerna till att vibrationer uppstår.

För att säkra de centrala styrrullarna behövde SCHADE Lagertechnik skruvkopplingar som inte lossnade. Nord-Lock levererade killåsningsbrickor med en större ytterdiameter, vilka gör kopplingarna helt säkra. Nord-Locks låssystem innebär att muttrarna inte längre behöver svetsas fast och att åtdragningsmoment och således förspänning i förbandet kan minskas rejält, vilket är bra eftersom alltför hög förspänning kan orsaka plastisk deformation.

Kund: SCHADE Lagertechnik GmbH
Föremål: cirkelformad lagringsenhet för brunkol
Längd på skraparbom: ca 41 meter
Höjd: ca 40 meter
Deponering/Hämtning: 2 200 ton brunkol/h
Diameter: ca 95 meter

Kontakta oss

Se vår dataskyddspolicy för att läsa mer om hur vi behandlar dina kontaktuppgifter.

Tack för att du kontaktar oss!