Hållbarhet och kvalitet skapar möjligheter på en tuff marknad

Det danska företaget Viggo Bendz började nyligen förse Stena Recycling med ledbultar från Expander System för deras klokranar – en potentiellt sett lukrativ utveckling för en liten oberoende operatör.

I och med att priser fortsätter ligga på en låg nivå i stål- och metallbranscherna kan det betyda mycket för det lilla företaget och dess lönsamhet att utveckla ett framgångsrikt partnerskap med en stor kund. Det danska företaget Viggo Bendz är baserat i Høng på Själlands västkust. Företaget har åtta anställda och erbjuder lösningar och utrustning för krossning, demolering och sortering. Poul Erik Jakobsen är ägare och VD. Han tog över driften av verksamheten 2006, bara tre år efter att företaget bildades.

– När jag började riktade vi oss huvudsakligen mot grävmaskiner. Sedan en dag insåg jag att företaget inte skulle överleva i framtiden om vi bara sålde vissa typer av skruvar. Vi behövde vidga vårt utbud för att delta i konkurrensen, säger Jakobsen.

Möjligheten att förutse förändring har varit viktig för Viggo Bendz ända sedan starten. För närvarande utgörs hälften av verksamheten av delar till grävmaskiner, exempelvis tänder, skopor, skäreggar, hydraulhammare och gripklor. Övriga 50 procent av omsättningen kommer från maskiner och kompletta anläggningar för miljöarbete och återvinning. Entreprenadföretag är de huvudsakliga användarna av de ledbultar från Expander System som Viggo Bendz distribuerar, men de är också väl medvetna om Expander Systems potential inom återvinningsindustrin där Stena Recycling är en av huvudaktörerna.

Stena Recycling är verksamma på fem marknader – Sverige, Danmark, Norge, Finland och Polen – och strävar efter hållbarhet i sitt arbete. De två företagen har samarbetat länge och Viggo Bendz har försett Stena Recycling med standardskruvar i mer än ett decennium. Nyligen erbjöd de dock Stena Recycling att testa ledbultar från Expander System på sina gripklor (se bild). Den här typen av maskiner utsätts för stort slitage genom sin konstanta och utdragna användning, så Stena Recycling har nu tagit tillfället i akt att implementera en lösning som kommer att sänka behovet av underhåll och samtidigt öka säkerheten och förlänga maskinernas livslängd, tror Jakobsen.

– Genom att börja använda ledbultar från Expander System sparar Stena Recycling pengar. Tack vare den höga kvaliteten är detta en investering som håller länge. Branschen är tuff för tillfället på grund av marknadspriserna för stål och metall och längre livslängd för maskinerna leder såklart både till bättre hållbarhet och större lönsamhet, säger han.

Viggo Bendz är väl medvetna om hur viktigt det är att kunna tillhandahålla en hållbar lösning på dagens marknad. Avfallshantering är ett segment som ligger i framkant när det gäller hållbara arbetsmetoder i och med att många företag i allt högre grad fokuserar på resurshantering och att omvandla avfall till nytt råmaterial. Fler organisationer har börjat se sig om efter teknik som möjliggör denna process och passar in i deras hållbarhetsstrategi. Att kunna tillhandahålla en ledlösning som förbättrar och förlänger livslängden på rörliga mekaniska delar innebär att de bidrar med något viktigt för kundernas verksamhet och för miljön i stort.

Och när det kommer till att vara ett mindre oberoende företag i nuvarande företagsklimat finns det många betydelsefulla fördelar enligt Jakobsen.

– Vi fokuserar på kvalitetsprodukter, vilket innebär att den lösningen kunden får inte alltid är den billigaste. För oss är det viktigt att vi kan tillhandahålla utmärkt service. Tack vare att vi inte är så stora kan vi vara flexibla och byta riktning snabbt för att hjälpa våra kunder och vår egen verksamhet om så behövs, säger han.

Det passar Viggo Bendz affärsmodell att vara distributörer för Expander System. De finns på marknaden i hela Danmark och servar industrier som bygg, mineralbrytning och skrotåtervinning. Expander System står för närvarande för cirka 200 000 euro av deras årsomsättning. Som ett medvetet val för att förstärka sitt varumärke och profil nationellt, har deras onlinenärvaro ökat.

– Vi fokuserar stort på sociala medier, fortsätter Jakobsen. Vi försöker lägga ut ett kundcase i veckan på Facebook. Varje gång vi publicerar ett Expander System-case får vi några nya kunder. Detta är något vi måste fortsätta använda till vår fördel.

Då prissättningen även under överskådlig framtid kommer att fortsätta vara viktig för att vara med och tävla på marknaden ser Viggo Bendz både positivt och pragmatiskt på sin nuvarande situation.

– Ja, allt handlar om priset. Med Expander System har vi dock inte så många direkta konkurrenter. Genom att vi erbjuder tillförlitliga, långtidsverkande lösningar kan vi inrikta oss på kunder inom avfallsåtervinning och andra hållbara verksamheter. Bara genom att ta en tur i trakten kan man se hur många gripklor och annan maskinutrustning som är i drift. Den potentialen är spännande för oss, säger Jakobsen.

FAKTA: LÖSNINGEN
KUND: Viggo Bendz.
SLUTKUND: Stena Recycling.
PLATS: Danmark.
PROJEKT: Att hitta en lösning på ledslitage hos klokranar.
NORD-LOCK GROUP PRODUKT: Expander System.

FÖRDELAR:

  • Längre maskinlivslängd.
  • Mindre underhåll.
  • Större tillförlitlighet.
  • Bättre driftsäkerhet.

 

Expander System: kostnadseffektivt och hållbart

Med sitt fokus på hållbarhet och kostnadseffektivitet passar avfallshanteringsbranschen som klippt och skuren för hållbara skruvsäkringslösningar. Klokranar arbetar konstant och repetitivt med att samla in, sortera och distribuera avfall av olika sorter. Det är naturligt att lederna utsätts för slitage med tiden. Vanliga ledbultsförband slits, vilket leder till påtvingade maskinreparationer, vilket i sin tur innebär driftstopp.

Skillnaden med ledbultar från Expander System är att de monteras direkt i befintliga fästen på maskinerna genom en enkel process utan svetsning eller arborrning. Förutom att de är kostnadseffektiva sett till längre maskinlivslängd och bättre driftsäkerhet är det också i linje med företagets hållbarhetsprinciper i och med att det krävs mindre utrustning och färre reparationer. Genom att förlänga livslängden på cylindrarnas stagändar och rörliga mekaniska delar bidrar Expander System till den ökade säkerheten och produktiviteten hos hårt arbetande klokranar.
Ledbultar från Expander System finns i mer än 10 000 typer av maskiner och omfattar mer än 80 000 olika applikationer hittills. De vanligaste branscherna där de används är bygg, tillverkning, olja och gas, gruvdrift, sjöfart och jordbruk.

Inom avfallsåtervinning är Expander System inte den enda av Nord-Lock Groups lösningar som arbetar hårt. Flera företag använder för närvarande Nord-Lock Group produkter, bland annat det stora brittiska avfallshanteringsföretaget Biffa. De har använt Nord-Lock hjulmuttrar i alla sina Mercedes-renhållningsbilar sedan 2012 eftersom de anser dem vara säkrare, mer tillförlitliga och billigare att ta in än låsbara standardhjulmuttrar.