Havets vågrörelser omvandlas till energi

Mer än 70 procent av jordens yta täcks av hav, vilket potentiellt sett gör vågkraft till en enorm outnyttjad källa till förnybar energi.

ENERGI. Mer än 70 procent av jordens yta täcks av hav, vilket potentiellt sett gör vågkraft till en enorm outnyttjad källa till förnybar energi. Problemet är att de flesta vågkraftskonverterare är för stora och för kostsamma för att vara kommersiellt gångbara. Det svenska företaget CorPower Ocean kan ligga inne med svaret.

Företagets kompakta Wave Energy Converter fungerar genom att oscillera med vågorna, förstärka deras rörelser och sedan konvertera den energin till el. CorPower Oceans grundare, kardiologen Stig Lundbäck, uppfann ursprungskonceptet utifrån samma pumpprinciper som människans hjärta har. På samma sätt som ett hjärta använder hydrauliskt lagrad energi för att återta sin form, så använder Wave Energy Converter ett pneumatiskt förspänningssystem för att dra ner bojen efter att den har lyfts upp av en våg.

Det gör att även en relativt liten enhet kan utvinna stora mängder energi. Man beräknar att en boj på 8 meter i diameter kan generera cirka 250 kilowatt elektricitet. Elektricitet som räcker till cirka 200 hushåll.

– Om man ser till vågenergins potential skulle 10–20 procent av den globala elförbrukningen kunna tillgodoses av vågkraft. Vågkraften har möjlighet att bli den mest konkurrenskraftiga källan av förnybar energi. Energidensiteten är fem gånger högre än från vindkraft och tio gånger högre än från solenergi. Vågor har färre variationer och är mer förutsägbara än sol och vind, så man vet några dagar i förväg hur energiflödet kommer att se ut, säger Patrik Möller, CEO på CorPower Ocean.

För närvarande genomgår Wave Energy Converter tester med simulerad vågbelastning, och en fullskalig demonstration ska börja drivas under 2017. En av de viktigaste utmaningarna har varit att hålla bojen liten och lätt, men samtidigt tillräckligt stark och hållbar för att överleva i havets hårda stormar.

Detta har lett till ett antal utmaningar med fästelementen. I huvudramen runt bojen har Cor­Power Ocean valt att använda Superbolt-muttrar tack vare att de kräver så låga åtdragningsmoment jämfört med enskilda skruvar, det gör monteringen mycket mer hanterbar. Superbolt kan också garantera tillförlitligheten genom bojens hela tänkta livsspann på 20 år. Vid basen av bojen används Nord-Lock brickor eftersom de kan bibehålla korrekt spänning över många belastningscykler och under lång tid.

Prenumerera på vår kundtidning Bolted

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna och få kunskap och inblick i skruvarnas värld genom att prenumerera på vår kundtidning Bolted!

Se vår dataskyddspolicy för att läsa mer om hur vi behandlar dina kontaktuppgifter.

Tack för att du prenumererar på vår kundtidning Bolted!

Kontakta oss

Se vår dataskyddspolicy för att läsa mer om hur vi behandlar dina kontaktuppgifter.

Tack för att du kontaktar oss!