Brickor ger trippelt skydd vid transport av kärnavfall

UTMANINGEN

Daher Nuclear Technologies GmbH ligger i Hanau inte långt från Frankfurt am Main i Tyskland och utvecklar behållare för transport av radioaktiva ämnen. Av uppenbara skäl måste dessa behållare vara extremt säkra.

När företaget konstruerade en ny behållare för transport av uranhexafluorid var de tvungna att ta hänsyn till de mycket strikta internationella och nationella kraven, bland annat Internationella atomenergiorganets rekommendationer för transport på väg, via järnväg och till sjöss. En behållare som uppfyller dessa krav måste till exempel motstå de mekaniska och termiska belastningar som kan uppstå om en olycka sker.

De mekaniska olycksbelastningarna definieras av en sekvens av tester som innefattar fall från 120 centimeters höjd följt av ett fall från 9 meters höjd och till sist ett fall från 1 meters höjd ner på en spets. Behållaren måste förbli förseglad så att efterkommande värmetest, en eld, inte äventyrar behållarens säkerhet.

LÖSNINGEN

Daher tog sig an uppgiften att konstruera behållarens lås på så sätt att spärrbultarna inte under några omständigheter kunde bli lösa eller lossna medan behållaren lastades ombord på en lastbil eller under transporten. Företagets intensiva jakt på den optimala lösningen ledde till Nord-Lock killåsningsbrickor av typen NL16-254SMO. Dessa säkerhetsbrickor är en viktig komponent i Dahers tredubbelt skyddade låssystem: låset säkras med en skruv som i sin tur låses i sin position av ytterligare en skruv. Killåsningsbrickorna från Nord-Lock placeras under den andra av dessa skruvar. Varje behållare har sex lås och varje lås är utrustat med ett par Nord-Lock brickor.

RESULTATET

Tack vare att Nord-Lock killåsningsteknik används i låssystemet på Dahers transportbehållare för kärnkraftsindustrin kan de inte längre lossna på grund av vibrationer eller spänningar, utan fortsätter vara säkert och korrekt låsta. Daher kunde även nöjt konstatera hur kostnadseffektivt det var att använda Nord-Lock produkter och hur enkelt underhållet är. Vid behov kan killåsningsbrickorna ersättas när som helst för att säkerställa att transportbehållarna alltid är i prima skick. Behållarna har en servicelivslängd på mer än 30 år – något som Nord-Lock brickorna bidrar till.