Tänjer gränserna för expresståg

Central Japan railway company (JR Central) kör höghastighetståget Shinkansen, som förbinder Tokyo och Osaka, de två största städerna i Japan.

Tillsammans med den avancerade tekniken och trafiksystemen har säkerheten alltid haft högsta prioritet för JR Central. På linjen Tokaido Shinkansen kör de nuvarande höghastighetstågen N700A med 16 vagnar
(trafikstart 2013) med maxhastigheten 285 km/h, så skruvförbandsystemet måste vara hundra procent tillförlitligt. NordLock Group har levererat killåsningsbrickor alltsedan den första modellen av N700, som
började gå i trafik 2007.

Brickorna hjälpte till att lösa ett långvarigt problem med lossnande skruvar, som tidigare krävde många timmar för säkring och underhåll, och frigjorde därmed tid som kunde användas för mer detaljerade kontroller i processen. I och med dessa brickor kunde JR Central också rationalisera bort ett antal låsmuttrar och på så sätt sänka vikten på vagnarna.

De nya N700S-tågen (S = supreme) testas för närvarande för trafikstart 2020. Det viktigaste kännetecknet för den nya modellen är det utvecklade underredet, som använder helt ny teknik för att minska antalet vagnar från 16 till 12 eller 8. Det skulle kunna göra N700S kostnadseffektiv för exportmarknaden, vilket stämmer väl överens med den japanska
regeringens policy för export av infrastruktur.

JR Central är redan på gång med att utveckla nästa stora tekniska språng inom järnvägen. Den magnetiska svävarlinjen Maglev med den ofattbara hastigheten på 500 km/h planeras vara klar för kommersiell drift 2027.

”I början var vi inte pigga på att använda nya produkter”

Idag är Central Japan Railway Company mycket nöjda med hur Nord-Lock fungerar, men det fanns en viss tveksamhet i början.

”Det krävs en extremt hög tillförlitlighet för den här detaljen, och för att vara ärlig var vi inte speciellt pigga på att använda nya produkter,” säger Tadashi Fujii, chef för Shinkansen Operations Division Rolling Stock Department Rolling Stock Section. ”Vårt förtroende för Nord-Lockkillåsningsbrickor ökade gradvis när vi så vad de faktiskt presterade i ett vibrationstestjämfört med den befintliga lösningen vad gäller bland annat kvantitativa data och tekniskt supportsystem.”

På den tiden var de två brickorna inte ihoplimmade som numera, men NordLock Group reagerade snabbt på kravet på förbättring. ”Det var viktigt, eftersom vi kände att vi alltid kunde lita på NordLock Groups support i alla lägen,” säger Fujii.

TIDSBESPARING Brickorna hjälpte till att lösa ett långvarigt problem med lossnande skruvar, som tidigare krävde många timmar för säkring och underhåll.