Få det bästa av två världar

Att bygga Kienlesbergbron var i praktiken en omöjlig uppgift. Hur skulle man på ett framgångsrikt sätt kunna förena två helt motsatta koncept?

Kienlesbergbron ligger i Ulm mellan de båda sydtyska städerna Stuttgart och München och var tänkt att bli ett framstående exempel på vacker arkitektur.

Den löper i en jämn, 270 meter lång kurva och skulle ha specialmonterade utsiktspunkter. Där skulle fotgängare och cyklister kunna stanna till och beundra utsikten över den historiska staden nedanför, speciellt den fantastiska gotiska katedralen som kan skryta med världens högsta kyrktorn.

Samtidigt handlade förstås allting om regler och tillförlitlighet, säkerhet och stabilitet. Konstruktionen måste vara tillräckligt stabil för att kunna bära upp två järnvägsspår, och för det krävdes mer än 2 500 ton stål.

Deutsche Bahns hårt trafikerade järnvägskorsning under bron innebar stränga säkerhetskrav som inte tålde några kompromisser. Otaliga regler styrde allting, från elkablar till järnvägsspår. Trots den till synes omöjliga utmaningen gestaltade sig lösningen i form av en optimal kombination av två produkter. Dessa var glasfiberarmerad plast (GRP) från CTS (Composite Technologie Systeme GmbH) och specialbrickor ur Nord-Locks X-serie.

Nord-Locks produkter passade perfekt för detta projekt av två skäl. Kraftiga vibrationer från skramlande vagnar i ett höghastighetståg kan medföra skruvlossning, men inte om de monteras med Nord-Locks X-serie brickor. Kileffekten under skruvhuvudet och muttern innebär att brickorna inte kan lossna oavsiktligt.


CTS fann att Nord-Lock brickor var ytterst tillförlitliga eftersom de också godkänts i Deutsche Bahns stränga säkerhetstester. CTS kunde nu garantera att deras produkt – monterad med Nord-Lock brickor – skulle
klara vibrationerna.

Kund: CTS COMPOSITE TECHNOLOGIE SYSTEME GMBH

Projekt: KIENLESBERG BRIDGE, ULM, SYDTYSKLAND

Utmaning: SKRUVLOSSNING PÅ GRUND AV VIBRATION

Lösning: NORD-LOCK X-SERIE BRICKOR

Använd mängd stål: ÖVER 2 500 TON