En Ny Bro Och Ett Nytt Landmärke

Den nya Hisingsbron i Göteborg är en vertikal lyftbro som förbinder Göta älvs norra och södra strand med möjlighet för fartyg att passera. Extra stor omsorg om design och funktionalitet har bidragit till att skapa en helhet som är större än summan av delarna.

 

Hisingsbron i Göteborg öppnades för trafik över Göta älv i maj 2021. Först över var bilar, bussar, cyklar och fotgängare. Spårvagnsspåren färdigställs under sommaren.

Projektet, som leds av Göteborg Stads trafikkontor, startade redan 2009 och konstruktionen inleddes 2016. Tillförlitlighet och beprövad teknik var två viktiga krav i specifikationen för lyftspannet med tillhörande maskineri. Ett joint venture mellan Skanska och MT Højgaard vann upphandlingen och har drivit projektet.

I designtävlingen 2013 kom det förslag på olika slags öppningsbara broar: klaffbro, svängbro och vertikal lyftbro. Det vinnande förslaget var en vertikal lyftbro med namnet Arpeggio, konstruerad av ett konsortium bestående av arkitektkontor och projektdesigner. Juryns beslut grundades på genomförbarhet, utveckling och funktionalitet.

Bron kommer att bli en symbol för Göteborg, ett landmärke som förknippas med staden i harmoni med dess karaktär och landskap. Arpeggios konstruktion är stabil med kraftiga dimensioner och en beprövad teknisk lösning. Det öppna vattnet under bron, som bidrar till en pulserande stadsmiljö med sport och båtliv, var också en positiv faktor.

 

Många förslag innan det rätta valdes ut

Hisingsbron är en 440 meter lång vertikal lyftbro med ett mittspann som bärs upp av fyra ståltorn (pyloner). Det kan höjas 28 meter för att släppa igenom fartyg. Efter varje lyft måste lyftspannet återgå till 12-metersnivån med exakt precision så att lyftspannets spårvagnsspår linjerar exakt med spåren i körbanan.

Ingenjörsföretaget ELU har konstruerat stålpylonerna och körbanan. Uppdraget att utveckla lyftspannets maskineri gick till Tikab Strukturmekanik AB. Peter Lassfolk, maskiningenjör och nätverksadministratör på Tikab, har konstruerat maskineriet tillsammans med sitt team.

Lassfolk berättar att Hisingsbron var ett av hans mest krävande uppdrag. ”Den största utmaningen var att utveckla ett maskineri som kunde få plats i det begränsade utrymmet. Det var komplicerat, och vi utvärderade rätt många olika lösningar ingående innan vi bestämde oss.”

Komplext system för lyftspannet

Det är avgörande att det 37 meter breda spannet som väger 800 ton kan höjas och sänkas snabbt. Det är upphängt i 16 kablar, fyra i varje hörn. Kablarna går upp till kabelhjul i pylonernas topp och sedan ned till en motvikt. Fyra tunnare kablar ansluter till maskineriet som drar motvikten.

När lyftspannet höjs är det i själva verket motvikten som dras ned. När lyftspannet är i sitt nedre läge avlastas lyftkraften, så att spannet hålls nere av sin egen tyngd. I vardera pylon finns det två stora krokar som via en domkraft drar ned lyftspannet och avlastar lyftkrafterna. Expander System är fäst i dessa krokar.

Tikab var ansvarig för konstruktionen och SH Group tillverkade och testade maskineriet. Tikab föreslog att Expander System skulle användas, och SH Group höll med om att det var den bästa lösningen. Expander System är en lösning på ledslitage som består av tre huvuddelar: en ledaxel i mitten och två expansionshylsor som monteras direkt i det befintlig fästet. När fästena dras åt från sidorna pressas expansionshylsorna upp på ledaxelns koniska ändar, expanderar och formas efter fästet.

 

Tillförlitlighet och lång livslängd

”Vi använder en extra stor, specialtillverkad Expanderaxel”, förklarar Lassfolk. Expander System förlänger också livslängden samtidigt som underhållet minimeras. Normalt orsakar axelrörelserna ledslitage, som med tiden gör hålen ovala och ökar spelet.

”Med Expander System elimineras det spelet”, säger Brian Troest, landsansvarig för Danmark och Sverige, Nord-Lock Group.

”Ledaxeln måste vara mindre än hålet för att kunna gå igenom det. Men expansionshylsorna justerar den skillnaden mellan håldiametern och ledaxelns diameter.””Den största fördelen är hur det underlättade montaget. Vi behövde installera stora komponenter i ett ganska trångt utrymme, och att använda Expander System var mycket smidigt.”

 

Håller längre än andra alternativ

När skruven eller muttern dras åt på sidan trycks expansionshylsan in i hålet där den expanderar med en yttre kona på axeln och en inre kona i hylsan. ”Då får man en säker passning som inte orsakar några problem och som håller längre än någon alternativ lösning”, säger Troest.

Under åren har Lassfolk använt Expander System i många konstruktioner. ”Det var naturligt att välja den lösningen för projektet Hisingsbron. För naturligtvis vill man använda produkter av högsta kvalitet”, avslutar han.

 

Hisingsbron, Göteborg 

Invigd: 2021 

Total längd: 440 meter

Slutkund: Göteborgs stad

Konstruktion: TIKAB 

Nord-Lock Group lösning: Expander System 

Fördelar: Enkelt montage, ökad livslängd och minimalt underhåll

Kundcase