Marina Fendrar Dämpar Stötarna

Kollisioner mellan fartyg och hamnens infrastruktur kan orsaka stora skador. Marina fendrar är den etablerade lösningen för att minska stötkrafter, men de måste monteras säkert. Nord-Locks killåsningsbrickor har visat sig vara den perfekta lösningen i Sydkorea.

 

Varje år kolliderar hundratals fartyg med pirar eller kajer när de lägger till, och det sker ibland på dramatiskt sätt. Det är också vanligt med kollisioner mellan fartyg. Sådana missöden beror i allmänhet på dålig planering som till exempel felbedömning av hastigheter eller vindkrafter. Brist på kommunikation mellan t.ex. fartygsbryggan och lotsen kan också vara ett problem.

Olyckorna kan vara mycket kostsamma och orsaka allvarliga skador på både fartygen och hamnens infrastruktur. I värsta fall kan människor också komma till skada eller dö. Även om det vore önskvärt att mänskliga fel inte skulle inträffa är det utan tvekan en utmaning att uppnå det.

Vid tilläggning är det helt enkelt alltför många variabler för att kollisioner ska kunna undvikas. Därför är det alltid fördelaktigt att försöka höja säkerheten i förebyggande syfte och minska påkänningarna. Syftet med att använda marina fendrar för att ta upp dessa krafter är förmodligen lika gammal som konsten att lägga till. Nu för tiden finns det många typer av marina fendrar i olika material, former och storlekar som är anpassade för allmänna eller mer specifika krav.

 

En varvsgigant

Sydkoreas kustlinje sträcker sig över tre latituder, och landet har runt 3 000 hamnar av alla storlekar. Med tanke på att Sydkorea är världens näst största land för kommersiell fartygsbyggnad, endast överträffat av Kina, är det inte förvånande att det också är framstående inom tillverkning av marina fendrar.

Företaget Hwaseung Corporation levererar olika slags fendrar till Sydkoreas varvsindustri. Hyundai Heavy Industry, Samsung Heavy Industry, Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering och STX Offshore & Shipbuilding, de fyra största varven i världen 2020, tillhör deras kunder.

Hwaseung Corporation utvecklar och tillverkar olika fendrar som avbärarfendrar, marina fendrar, pneumatiska fendrar och ubåtsfendrar. Råmaterialet levereras av företagets gummiavdelning.

 

Vibrationer orsakar skruvlossning

De krafter som marina fendrar måste absorbera orsakar stora vibrationer. Med de planbrickor och fjäderbrickor som Hwaseung Corporation traditionellt använde lossnade skruvarna ofta. Inget allvarligt tillbud hade inträffat, men problemet orsakade underhållsarbete och slutanvändarna klagade.

Nord-Lock Group Koreas vd Alex Keum hade arbetet på Hwaseung Corporation tidigare och var medveten om situationen. Med denna kännedom kontaktade han sitt tidigare företag för att presentera killåsning som en överlägsen lösning att säkra fendrarna.

 

Oortodoxt val som lönat sig

Sung-min Cho, vd på Hwaseung Corporation, säger: ”Vi tyckte att brickorna kunde vara en bra lösning.”

”Idag kan vi säga att vi har infört en av de bästa lösningarna mot skruvlossning på marknaden.”

Lösningen om fattade de stora killåsningsbrickorna NL52ss i kritiska punkter i en specifik fender, TR-fendern. Keum säger att det kan verka som ett oortodoxt val av produkt. ”Jag var öppen mot Hwaseung att de här brickorna kan vara olämpliga för skvalpzonen och berättade om risken för korrosion”, säger han.

”Men nu har det gått ett och ett halvt år sedan de installerade brickorna, och ingen korrosion har observerats.”

Installationen av Nord-Lock brickor har praktiskt taget löst problemet med skruvlossning. Och underhållet har också blivit effektivare, vilket var förväntat. ”Eftersom vi inte behöver kontrollera skruvförbanden lika ofta som med fjäderbrickor sparar vi en hel del tid”, säger Cho

 

Överlägset tidigare lösningar

Hwaseung Corporation är på det hela taget nöjda med lösningen. ”Låsningseffekten varar ju längre än den tidigare lösningen med fjäderbrickor”, säger Cho. ”Miljön för den här applikationen är tuff, och om Nord-Locks brickor lyckas lösa problemet perfekt, har Nord-Lock Group möjlighet att komma in på ännu en stor marknad.”

Han berättar att slutanvändarna också har reagerat positivt, och att de avser att använda Nord-Lock brickor i framtiden, både för marina fendrar och för andra applikationer.

”Alex Keum sökte upp vårt företag första gången 2018, och det var så vi lärde känna Nord-Lock,” säger Cho. ”Han förklarade våra problem och undanröjde våra tvivel på ett mycket förtroendeingivande sätt. Vi byggde upp ett ömsesidigt förtroende som var så starkt att vi rekommenderar Nord-Lock brickor till våra dotterbolag.”