Myten: Kemisk gänglåsning (lim) fungerar som smörjmedel vid åtdragning

Myten: Kemisk gänglåsning (lim) fungerar som smörjmedel vid åtdragning

Sanningen: Kemisk gänglåsning är en traditionell lösning som används för att skydda skruvförband från att lossna av sig självt. Majoriteten av dem som använder den här lösningen anser att kemisk gänglåsning är ett smörjmedel. Denna inställning är vanligtvis inte realistiskt. Smörjeffekten från limmet beror på de gängade ytornas renhet (ytenergi + grovhet), material, limmets kemiska egenskaper (polymeriseringshastighet), temperatur, åtdragningshastighet och åtdragningssekvenser (i det här fallet montage med flera olika skruvar). För de flesta applikationer minskar kemisk gänglåsning friktionen, men det har inte samma effekt som ett riktigt smörjmedel. Därför står det heller inget om friktionsvärden på förpackningar för kemisk gänglåsning.

Kontakta oss

Se vår dataskyddspolicy för att läsa mer om hur vi behandlar dina kontaktuppgifter.

Tack för att du kontaktar oss!