Hälsa och säkerhet: Delad kunskap höjer säkerheten

Varje år orsakar objekt som tappas från höga höjder att utrustning förstörs, driften störs och att personer skadas – i  värsta fall med dödlig utgång. För att motverka detta startades arbetsgruppen DROPS (Dropped Objects Prevention Scheme) i slutet av 1990-talet.

Olje- och gasoperatörer, stora teknik- och borrentreprenörer, inspektions­specialister, branschorgan och leverantörer samlas i DROPS för att dela med sig av sin kunskap och diskutera beprövade metoder. Organisationen ger ut olika skrifter och erbjuder exempelvis utbildning till sina medlemmar.

– Det kanske inte är så ovanligt att alla de viktiga aktörerna i olje- och gasindustrin samarbetar, men vi har bara ett fokus, vilket är unikt och betyder att det vi gör blir väldigt effektivt, säger Greg Reid från Silverdot Ltd., som administrerar alla DROPS aktiviteter.

DROPS har mer än 200 medlemsorganisationer och intresset fortsätter att växa.

– I början fokuserade DROPS bara på borrsektorn inom olje- och gasindustrin. I dag är vi en global organisation som täcker alla delar av branschen. Även gruv- och byggföretag har börjat kontakta oss eftersom de kan se fördelarna med ett samarbete över hela industrin, säger Greg Reid.

Nord-Locks skruvsäkringsmetoder presenteras i den tredje upplagan av Reliable Securing, där företagets brickor lyfts fram som en rekommenderad lösning för mekaniska och konstruktionsrelaterade förband där det är kritiskt att klämkraften bibehålls.

– Nord-Lock har varit en mycket aktiv medlem i DROPS i runt tio år. Vår organisation bygger på att våra medlemmar bidrar med sin samarbetsvilja. Nord-Lock är alltid villiga att ge råd och bistå med objektiv kunskap som inte nödvändigtvis ligger i deras eget intresse, säger Greg Reid.

Mer information finns på:
dropsonline.org

Kontakta oss

Se vår dataskyddspolicy för att läsa mer om hur vi behandlar dina kontaktuppgifter.

Tack för att du kontaktar oss!