Mythbusters

Myten: Fin gängstigning gör att skruvförbandet utmattas fortare på grund av notcheffekten.

Sanningen: En allmän förklaring är i det här fallet, och som ofta annars, inte möjlig eftersom det finns så många parametrar inblandade. I litteraturen motsäger påståendena ofta varandra. Heinrich Wiegland et al har genomfört omfattande studier om gängstigningens betydelse. Diagram (a) visar gängstigningens betydelse på hur snabbt skruven utmattas.

Olika kvalitetsklasser leder till olika egenskaper. Utmattningslivslängden på höghållfasta skruvar i  12.9-klassen minskar ju finare gängorna är på grund av notch­effekten. När hållfastheten försvagas och sprödheten ökar är effekten inte synlig längre.

För skruvar i kvalitetsklass 8.8 kan man också se en kortare utmattningslivslängd. En större träffyta för den fina gängningen kompenserar för den minskade utmattningslivslängden. Den tolerable belastnings amplituden (diagram b) är praktiskt taget kontinuerlig.

Det finns fler faktorer som påverkar gängstigningen än de vi nämnt här. Exempelvis förskjutning av punkten där kraften appliceras, gängbottnens radie, notchdjupet, belastningsfördelningen över gängstigningen och hur känslig skruvmaterialets notch är.

Kontakta oss

Se vår dataskyddspolicy för att läsa mer om hur vi behandlar dina kontaktuppgifter.

Tack för att du kontaktar oss!