Nord-Lock Group använder Siemens NX CAE för att utveckla avancerad teknik

På Nord-Lock Groups globala tekniska center i Lyon, Frankrike, hjälper vi kunder att genomföra tester och kontroller från hela världen. Labbet är utrustat med avancerad teknik, mätinstrument och testutrustning.
För att vara ledande inom kompetens och bygga på vår tekniska know-how har Tekniska Centret valt att använda NX ™ -programvaran och NX ™ Nastran®-mjukvaran från Philips Lifecycle Management (PLM) -specialist Siemens PLM Software för simuleringsändamål.

NX CAE används huvudsakligen för avancerade, icke-linjära beräkningar för att analysera stresstillstånd, deformationer och rörelser i lederna. Lösningen har valts naturligt för precision, prestanda och tillförlitlighet hos NX Nastran-lösaren, integrerad hantering av CAD-data och öppenhet. Den digitala lösningen används också som ett alternativ till fysisk testning.

Resultaten från att använda simuleringslösningarna är positiva, de bidrog till att få insikt i de fogade fenomenen, bestämma sannolika orsaker till gemensamma misslyckanden i olika scenarier och minska beroende av fysisk testning.

 

Läs hela artikeln (på engelska) här: NX simulation solutions help Nord-Lock Group solve complex joint-related problems

 

Kontakta oss

Se vår dataskyddspolicy för att läsa mer om hur vi behandlar dina kontaktuppgifter.

Tack för att du kontaktar oss!