Spårbarhet för både material och tillverkningsnummer

Från och med juli 2017 kommer Expander System att införa märkning på varje bult som deklarerar varumärket Expander System och dess partinummer. Denna nya funktion erbjuder mervärde för användarna eftersom det förbättrar spårbarhet och kontroll.

Förbättrad spårbarhet med märkning
Med märkta Expander System kan du säkerställa full spårbarhet av axelmaterialet. Dessutom kan du vara säker på att du använder äkta Expander System i din applikation. Expander Systems kunder har de mest krävande applikationerna och kräver maximal kontroll. På Expander System är vi kända för våra högkvalitativa produkter. Våra nya spårbarhetsrutiner gör oss nästan unika i denna branschen.


Partinummer ingår i märkningen
Med partinumret kan du identifiera materialomgången från vilken det producerades.

Utmaningar bakom lösningen
Expander Systems produktionsanläggningar i både Åtvidaberg i Sverige och DeWitt i USA har genomfört strikta kontroller och kvalitetssäkring före förändringen. Genomförandet av märkningen innebar flera utmaningar för utvecklingsingenjörerna:

  • Integrering av märkningen i produktionsprocessen: Expander Systems produktionsprocess består av omfattande verktyg där varje steg genomgår kvalitetskontroll. Införandet av märkning måste fullfölja kvalitetskraven såväl som integrera med tidigare processer.
  • Att göra märket: Expander Systemet finns i olika storlekar och med olika materialstandarder. Storleken och formen på siffrorna och bokstäverna måste anpassas till produkten samtidigt som det är möjligt att läsa.
  • Markera alla ledbultar: Expander System är stolta över att erbjuda ett brett utbud av standardstorlekar samt specialbeställda produkter. Integration av en märkning med specifik positionering och i alla storlekar är en stor utmaning.

Vi har säkerställt att märkningen inte påverkar kvaliteten på något sätt, säger Thomas Persson, Divisionschef för Expander System. Det är en värdefull förbättring för kunder som kräver full kontroll i sina applikationer.

För mer information kontakta oss på: info@expander.se