Utökat temperaturintervall för användning av Nord-Lock stålbrickor

Vi är glada att meddela att våra stålbrickor nu har godkänts för temperaturer ner till -50 ° C. Nord-Lock brickor har under lång tid använts i applikationer i kallt klimat och nu har vi fått officiella testresultat som anger den nedre gränsen för temperaturområdet.

Det svenska oberoende testinstitutet Swerea KIMAB har, efter omfattande testning, dragit slutsatsen att mekaniska egenskaper hos Nord-Lock stålbrickor är desamma vid -50 ° C som vid rumstemperatur.

Prestandan på våra stålbrickor vid låga temperaturer har också verifierats av TÜV enligt DEF STAN 00-35 Del 3, Issue 4, som är ett vibrationstest vid temperaturer ner till -46 ° C (-50 ° F).

Ladda ner produktkatalogen med uppdaterad information om Nord-Lock brickor!