Experterna: Gängingrepp i ett gängat hål

F: Hur stort gängingrepp rekommenderas för att få till en stark koppling för en komponent med ett gängat hål?

S: Grundläggande konstruktionsregler kräver att skruvförbanden måste vara konstruerade så att skruven bryts innan gängorna förvrids.

För komponenter med gängade hål måste ingreppet (dvs. det antal gängor som är greppade mellan skruv och gängat hål) anpassas enligt detta villkor.

Kritiska områden för spänningen är följande: skruvens drag­belastningsområde, hangängornas spänningsområde och hongängornas spänningsområde.

Det är allmänt känt att minsta rekommenderade ingrepp för att få till en stark koppling för en komponent med ett gängat hål är cirka en gånger den nominella dia­metern när det gäller stål och två gånger den nominella dia­metern när det gäller aluminium. I  många fall (gängade hål i mjukare material, speciallegeringar osv.) fungerar inte dessa värden, utan formeln till höger måste användas.

Formlerna är förenklade och ger endast en uppskattning. Att beräkna gängingrepp är mycket komplicerat. E.M. Alexander har studerat problemet och fastställt en formel som tar hänsyn till alla parametrar.
Vid avancerade analytiska beräkningar kan finita element­analyser användas. Läs mer om finita elementanalyser på sidan 18.

 

Fråga experterna
Har du en fråga om skruvsäkring?
Ställ Nord-Locks experter mot väggen.
Skicka dina frågor om skruvsäkring till
experts@nord-lock.com

Kontakta oss

Se vår dataskyddspolicy för att läsa mer om hur vi behandlar dina kontaktuppgifter.

Tack för att du kontaktar oss!