Experterna: Åtdragning av Superbolt

F: Varför ska jackboltskruvarna dras åt enligt ett speciellt mönster?

S: Det är viktigt att dra åt jackboltskruvarna korsvis eftersom gängorna i dessa måste centreras med gängorna i huvudskruven under hela åtdragningsprocessen.

Om inte kan belastningsfördelningen i mutterkroppen bli ojämn. När jackboltskruvarna har dragits åt i ett korsvis mönster helt enligt det rekommenderade åtdragningsmomentet ska de dras åt i ett cirkelformigt mönster till sin fulla kapacitet.

Obs! Vid demontering ska det cirkelformiga mönstret alltid användas.

 

Fråga experterna
Har du en fråga om skruvsäkring?
Ställ Nord-Locks experter mot väggen.
Skicka dina frågor om skruvsäkring till
experts@nord-lock.com

Kontakta oss

Se vår dataskyddspolicy för att läsa mer om hur vi behandlar dina kontaktuppgifter.

Tack för att du kontaktar oss!