Experterna: Hydrauliska verktyg för skruvåtdragning

F:   Vilka är de främsta fördelarna med hydrauliska skruvsträckare?
S:  Att använda en hydraulisk skruvsträckare är en snabb och enkel metod för att dra åt skruvar med stor diameter till en hög och korrekt förspänning. Åtdragningsmoment används inte och man behöver inte ta i för att vrida muttern eller skruven med exempelvis slagnycklar, hylsnycklar eller hydrauliska momentnycklar, vilka ofta leder till torsion.

En hydraulisk skruvsträckare är en ringformig jackhylsa som passar över den skruv och mutter som ska dras åt. Jackhylsan trycker till kring skruvförbandet och drar i skruvens ände. I och med att kraften appliceras direkt på änden av skruven skapas en spänning i skruvens skaft lika stor som den kraft jackhylsan genererar. Med jackhylsans spänning applicerad kan muttern roteras utan åtdragningsmoment tills den sitter fast. Därefter släpps den kraft jackhylsan applicerade men en stor del av den bibehålls i skruvens skaft. Hur stor del beror på skruvens längd och diameter.

Hydraulisk skruvåtdragning skapar:

  • Precision – mycket exakta krafttoleranser uppnås, ofta 5 % eller bättre. Inga klämkraftsförluster pga friktion eller behov av smörjmedel. Enkelt att beräkna kraft­överföring och förhindra överbelastning.
  • Snabbhet – verktygen går påfallande snabbt att kalibrera och använda.
  • Simultan åtdragning – flera skruvsträckare kan sättas i rörelse samtidigt.
  • Homogenitet – genom att flera skruvar dras åt samtidigt garanteras att varje skruv appliceras med samma kraft.
  • Säkerhet – Minimal risk för att skada personal eller kontaktytor. Ingen klämrisk eller överraskande reaktionskraft. Den inbyggda säkerheten i ­Boltights system överträffar branschens rekommendationslinjer.
  • Mångsidighet – med adaptersatser kan en och samma skruvsträckare ofta användas till många olika skruvstorlekar.
  • Kostnadseffektivitet – de olika faktorerna ovan resulterar i hydraulisk skruvåtdragning som ger mervärde för kunden.

 

Fråga experterna
Har du en fråga om skruvsäkring?
Ställ Nord-Locks experter mot väggen.
Skicka dina frågor om skruvsäkring till
experts@nord-lock.com

 

Kontakta oss

Se vår dataskyddspolicy för att läsa mer om hur vi behandlar dina kontaktuppgifter.

Tack för att du kontaktar oss!