Experterna: Så får du ut mesta möjliga av dina fästelement

F:  Kan skruvar återanvändas?
S:   Innan du återanvänder några skruvar bör du alltid ta monteringens säkerhetsnivå och ekonomiska faktorer i beaktande. Operatörer har inte alltid tillgång till viktig information, exempelvis om monteringens arbetsbelastning eller arbetstemperatur har överskridits. I och med att utmattningssprickor kan vara svåra att upptäcka rekommenderas ofta nya skruvar (och muttrar och brickor) av säkerhetsmässiga och juridiska skäl.

Skruvar kan återanvändas i följande fall:

  • Om återanvändning har specificerats av konstruktören.
  • Om ett skruvbrott inte är en risk för omgivningen, exempelvis för hela konstruktionen eller för operatörernas eller andras säkerhet. Monteringen är inte kritisk.
  • För tillfällig användning/I nödfall. Regelbunden kontroll rekommenderas.

Innan gängade fästelement återanvänds ska en visuell inspektion av skalle och/eller mutter alltid utföras och tecken på skador eller korrosion identifieras. Kontrollera att ytbehandlingen på ytbehandlade fästelement inte är skadad eller sliten. Säkerställ att gängorna inte är permanent deformerade genom att dra en ny mutter över skruvens gängingrepp. Inspektera skaftet efter tecken på minskad diameter, ”midjebildning”, vilket indikerar att fästelementets sträckgräns har överskridits.

Rengör interna och externa gängor och alla kontaktytor. Genom att använda samma eller liknande åtdragningsvillkor som i den ursprungliga installationen – till exempel åtdragningsmoment, verktygsklass eller smörjmedelstyp – kan du säkerställa att lika stor klämkraft uppnås.

Om fästelementet monterades utan smörjmedel första gången kommer ytorna på bärande områden och gängor degraderas under tryck vilket ökar friktionskoefficienten mellan bär­ytorna. Vid återanvändning med ursprungligt åtdragningsmoment resulterar detta i reducerad klämkraft på grund av den högre friktionskoefficienten mellan bär­ytorna. För varje påföljande återanvändning reduceras klämkraften mer och mer för att till sist hamna på en låg nivå. Detta kan leda till en rad problem, exempelvis utmattning, vibrationer eller att skruvförbandet går isär.

 

Fråga experterna
Har du en fråga om skruvsäkring?
Ställ Nord-Locks experter mot väggen.
Skicka dina frågor om skruvsäkring till
experts@nord-lock.com

Kontakta oss

Se vår dataskyddspolicy för att läsa mer om hur vi behandlar dina kontaktuppgifter.

Tack för att du kontaktar oss!