Experterna: Varför kan Superbolt MJT bibehålla förspänningen så bra?

F:  Superboltmuttrar har använts i ett stort antal krävande skruvtillämpningar med extrema arbetsbelastningar och höga vibrationer. Vilka mekaniska principer hos Superboltmuttrarna gör att förspänningen bibehålls?

S:  Bibehållen förspänning är en av de största fördelarna med en Superbolt. Redan från början är det lätt att uppnå rätt förspänning och det beror i sin tur på att skruvförbandet har en bra utformning. Om korrekt förspänning (klämkraft) uppnås över arbetsbelastningen (separationskapaciteten) hålls förbandet åtdraget. I de flesta fall är det dock väldigt svårt att uppnå korrekt förspänning, särskilt när vanliga sexkantsmuttrar ska dras åt. Det beror på att när skruven har en stor diameter, krävs ett vridmoment motsvarande skruvens diameter upphöjt till tre för att en viss skruvspänning ska uppnås. Därför är det väldigt svårt att på ett enkelt sätt dra åt sexkantsmuttrar som är större än M27.

För att dra åt Superbolt krävs å andra sidan ett lägre moment eftersom förspänningen är spridd över många mindre skruvar som kallas för spännskruvar, och dessa behöver bara dras åt med enkla handverktyg. Med kontrollerad smörjning och minimala friktionsförluster bibehåller Superbolt sin höga förspänning med överlägsen precision och återgivning. Superboltökar skruvförbandets elasticitet, vilket gör det enklare att bibehålla förspänningen – särskilt vid termisk och dynamisk användningsbelastning. Tester visar att förspänningen bibehålls även efter en miljon cykler av dynamisk belastning på en nivå av 98 % av den applicerade förspänningen. Även många andra tester har utförts, till exempel för utmattning och vibrationsbeständighet. I testrapporterna finns mer information.

 

FRÅGA EXPERTERNA
Har du en fråga om skruvsäkring?
Ställ Nord-Locks experter mot väggen.
Skicka dina frågor om skruvsäkring till
experts@nord-lock.com

Kontakta oss

Se vår dataskyddspolicy för att läsa mer om hur vi behandlar dina kontaktuppgifter.

Tack för att du kontaktar oss!