Rätt matchning av brickor och skruvar i olika material

F: Kan jag använda Nord-Lock rostfria stålbrickor ihop med stålskruvar?

S: Det kan du i och med att det inte är någon skillnad i gängstigning mellan skruvar i stål och rostfritt stål. Det är dock alltid bäst att använda samma material på alla delar av skruvförbandet. Om du använder en rostfri stålbricka ihop med höghållfasta fästelement av klass 10.9 eller 12.9 kan det eventuellt deformera brickorna. Dessa är bara ythärdade och om de utsätts för en mycket hög förspänning kan den mjukare insidan bli ”plastiskt deformerad”. Stålskruvar i klass 8.8 eller lägre kan fungera i många applikationer eftersom den mekaniska styrkan i klass 8.8 liknar den i rostfria stålbrickor.

En annan viktig aspekt att ta hänsyn till när ett skruvförband med rostfria stålbrickor och stålskruvar konstrueras är korrosion, speciellt så kallad galvanisk korrosion som kan sänka produktlivslängden avsevärt. Galvanisk korrosionsskada uppstår när två olika material kommer i kontakt i en elektrolyt. När galvanisk koppling uppstår blir den ena metallen anod och korroderar snabbare än vad den skulle ha gjort på egen hand. Den andra metallen blir katod och korroderar långsammare än vad den skulle ha gjort själv. Nord-Lock stålbrickor med Delta Protekt-beläggning utgår från principen med kontrollerad galvanisk korrosion. Zinkmaterial i denna beläggning skyddar katoden (brickans stålmaterial).

 

Fråga experterna
Har du en fråga om skruvsäkring?
Ställ Nord-Locks experter mot väggen.
Skicka dina frågor om skruvsäkring till
experts@nord-lock.com

Prenumerera på vår kundtidning Bolted

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna och få kunskap och inblick i skruvarnas värld genom att prenumerera på vår kundtidning Bolted!

Se vår dataskyddspolicy för att läsa mer om hur vi behandlar dina kontaktuppgifter.

Tack för att du prenumererar på vår kundtidning Bolted!

Kontakta oss

Se vår dataskyddspolicy för att läsa mer om hur vi behandlar dina kontaktuppgifter.

Tack för att du kontaktar oss!