Smörjning – när och hur ska det användas?

F:Hur påverkas hydraulisk sträckning och åtdragning av MJT muttrar av smörjmedel?

S: Med den traditionella metoden för att dra åt en mutter, med hjälp av en momentnyckel, är det viktigt att använda smörjmedel eftersom många ytor rör sig mot varandra; mutterns gängor mot skruvens gängor och undersidan av muttern mot skruvförbandets yta. Cirka 90% av det applicerade arbetet som krävs för att erhålla rätt förspänning går åt till att övervinna friktionen.

När klämkraft appliceras på ett skruvförband med hjälp av ett hydrauliskt sträckverktyg har smörjmedel ingen effekt alls eftersom det appliceras direkt på pinnbult och skruvförband. Sträckningen är en linjär kraft som appliceras i axiell riktning och därför behövs det ingen rotation för att generera belastningen. Det gör att muttern kan skruvas ner mot skruvförbandets yta med minimal friktion.

Eftersom det inte finns någon friktion att tala om behöver friktionskoefficienten inte minskas med hjälp av smörjmedel. Bristen på friktion i applikationen gör också att resultaten blir mycket mer precisa och lättare att upprepa.

Om man använder ett smörjmedel på huvudgängan i MJT-muttrar, påverkar det inte förspänningen alls. En mycket tunn film av smörjmedel med egenskaper som motverkar kärvning rekommenderas då det underlättar eventuell demontering.

En mer påtaglig effekt med smörjning för MJT-muttrar är den obligatoriska användningen av smörjmedel på de individuella jackbolt-gängorna, underdelen av jackbolt-skruvarna på spännverktyget och brickornas yta.

Korrekt användning av smörjmedel är viktigt för att kunna säkerställa repeterbar och exakt förspänningskontroll av Superbolt-­installationer. Superbolt använder i första hand grafitbaserat smörjmedel med låg friktionskoefficient och jämnt resultat då det påverkar förspänningen positivt. MJT-muttrarna levereras med smörjmedlet redan applicerat på jackbolt-skruvarna. Ytterligare smörjmedel medföljer för applicering på under­delen av jackbolt-skruvarna. För påföljande installationer måste nytt smörjmedel appliceras för att önskat resultat ska kunna uppnås.

Fråga experterna
Har du en fråga om skruvsäkring?
Ställ Nord-Locks experter mot väggen.
Skicka dina frågor om skruvsäkring till
experts@nord-lock.com

Prenumerera på vår kundtidning Bolted

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna och få kunskap och inblick i skruvarnas värld genom att prenumerera på vår kundtidning Bolted!

Se vår dataskyddspolicy för att läsa mer om hur vi behandlar dina kontaktuppgifter.

Tack för att du prenumererar på vår kundtidning Bolted!

Kontakta oss

Se vår dataskyddspolicy för att läsa mer om hur vi behandlar dina kontaktuppgifter.

Tack för att du kontaktar oss!