Vad betyder märkningen på muttrar och skruvar?

F: Vad betyder märkningen på skruvar och muttrar?

S:  Skruvskallar och muttrar är ofta märkta med siffror, bokstäver, bindestreck, snedstreck, punkter och alla möjliga andra tecken. Fästelement har vanligen en av två olika märkningar: identifieringssymbol för en unik tillverkare – exempelvis bokstäver eller en symbol – eller information om fästelementets styrka. Märkningarna kan variera beroende på hur fästelementen är tillverkade. I tabellen till höger kan du se mått för legerat stål och rostfritt stål enligt ISO-standarder. Fästelement med UNC-gänga följer huvudsakligen ASTM-standarder.

På grund av det begränsade utrymmet kan märkningar saknas på mindre storlekar, bland annat sådana vars diameter är mindre än M5 enligt ISO 898-1. Skruvklassen måste dock märkas ut på skallar större än detta.

 

Fråga experterna
Har du en fråga om skruvsäkring?
Ställ Nord-Locks experter mot väggen.
Skicka dina frågor om skruvsäkring till
experts@nord-lock.com
Q: What do the markings on bolts and nuts mean?
A:  Bolt heads and nuts are often marked with numbers, letters, dashes, slashes, dots, or an assortment of other marks. Fasteners commonly have two different markings: a unique manufacturer identification symbol – such as letters or an insignia – and information about the fastener strength. Such markings differ based on how the fasteners were made. See the table to the right for the alloyed steel metric and stainless-steel metric fasteners that comply with ISO standards. UNC thread fasteners mainly comply with ASTM standards.Due to lack of space, markings can be missing on smaller sizes, such as those with diameters below M5 according to ISO 898-1. However, the bolt class must be marked on the head above this size.

 

ASK THE EXPERTS
Do you have a question about bolt securing?
Put the Nord-Lock experts to the test.
Email your questions about bolt securing to 
experts@nord-lock.com

 

Prenumerera på vår kundtidning Bolted

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna och få kunskap och inblick i skruvarnas värld genom att prenumerera på vår kundtidning Bolted!

Se vår dataskyddspolicy för att läsa mer om hur vi behandlar dina kontaktuppgifter.

Tack för att du prenumererar på vår kundtidning Bolted!

Kontakta oss

Se vår dataskyddspolicy för att läsa mer om hur vi behandlar dina kontaktuppgifter.

Tack för att du kontaktar oss!