Experterna: Förbättring av utmattningshållfastheten

S: Utmattningsgränsen i ett skruvförband är väldigt låg jämfört med den statiska kapaciteten. För att öka utmattningshållfastheten bör konstruktörerna öka gängkapaciteten och minska dynamiska belastningen på gängorna.

För att öka gängkapaciteten är rekommendationen att använda en rullad gänga istället för en skuren gänga. För att öka kapaciteten i  skruvförbandet kan även flera mindre fästelement användas istället för en enda stor.

Kapaciteten ökar också om man använder till exempel en Superbolt MJT eller Flexnut, vilka förbättrar belastningsfördelningen över gängorna och gör skruvförbandet mer elastiskt.
Det bästa sättet att öka utmattningshållfastheten är genom att minska dynamiska belastningen på gängorna. Detta kan göras på tre sätt: under konstruktionsprocessen, med åtdragningsrutiner samt med ytterligare fokus på förbandets säkerhet.

Under kontruktionsprocessen finns det möjlighet att förbättra belastningsfördelningen i skruvförbanden och minska nivån av extern spänning på varje skruvförband. Tänk då på följande:

1. Att använda högsta möjliga förspänning.
2. Att minimera lastexcentriciteten på skruven.
3. Att använda största möjliga kontaktytor.
4. Att använda största möjliga klämlängder.
5. Att i de flesta fall använda en förspänning högre än arbetsbelastningen.

Andra konstruktionsalternativ är att använda skruv med midja och fjäderbrickor, då dessa motverkar relaxation, krypningar och termisk differentiell töjning.

När det gäller förbandets åtdragning är det viktigt att se till att rätt förspänning uppnås så att dynamiska belastningen kan minskas. Kalibrerade verktyg med hög precision rekommenderas. Dessutom rekommenderas användningen av ett smörjmedel som gör att rätt förspänning kan uppnås och som även minskar risken för kallsvetsning. Lämplig åtdragningssekvens bör användas för att minska risken för att skruvarna blir ojämnt belastade och för att skruvförbandet inte ska skadas.

När det gäller förbandets säkerhet rekommenderas att skruvförbandet säkras så att förspänningen inte sjunker alltför mycket eller går förlorad helt. Dessutom bör förbandet säkras mot miljöeffekter, exempelvis korrosion som kan ge upphov till utmattningssprickor. Detta kan göras genom att lämpliga material och/eller ytbehandlingar väljs för alla delar och fästelement.

 

Fråga experterna
Har du en fråga om skruvsäkring?
Ställ Nord-Locks experter mot väggen.
Skicka dina frågor om skruvsäkring till
experts@nord-lock.com

Prenumerera på vår kundtidning Bolted

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna och få kunskap och inblick i skruvarnas värld genom att prenumerera på vår kundtidning Bolted!

Se vår dataskyddspolicy för att läsa mer om hur vi behandlar dina kontaktuppgifter.

Tack för att du prenumererar på vår kundtidning Bolted!

Kontakta oss

Se vår dataskyddspolicy för att läsa mer om hur vi behandlar dina kontaktuppgifter.

Tack för att du kontaktar oss!