Boltight undervattens hydrauliska skruvsträckare

Boltight tillverkar både standard och specialbyggda verktyg för undervattenstillämpningar. Dessa verktyg införlivar komponenter som hjälper till att spara installationstid, är kostnadseffektiva, skyddar miljön och uppfyller kraven i EU-direktivet om tryckbärande anordningar. 

Alla undervattenspännare monteras, fyllda med olja och har trycktestats före leverans. Boltight undervattenspänningsverktyg stöds av en rad kompletterande utrustning, såsom högvolympumpar, dykreglerventiler och slangrullar.

Kontakta oss

Se vår dataskyddspolicy för att läsa mer om hur vi behandlar dina kontaktuppgifter.

Tack för att du kontaktar oss!