Järnväg

Förbindelserna som håller ekonomin på rätt kurs

Järnväg för transport och resa

Ända sedan den industriella revolutionen har järnvägen varit själva ryggraden i industrialiserade samhällen, och utvecklingen av de två företeelserna har gått hand i hand. Vi har gått från ånglok till höghastighetståg som kan komma upp i hastigheter över 300 km/h.

Men samma princip gäller nu som då: tågen måste vara pålitliga och de måste komma i tid. Skruvar som lossnar någonstans i järnvägsnätet eller vagnsparken kan vara kostsamt eller till och med ödesdigert om ett tåg är i rörelse. Det finns tiotusentals mil järnvägsräls kors och tvärs över jordens yta, och dessutom oerhört många olika typer av växlar. Så det är ett tidskrävande och monotont arbete att kontrollera och dra åt alla skruvförband.

Säkerheten kommer först

Det är av största vikt att den valda skruvsäkringsprodukten håller i alla väder. I och med att tåg och järnvägsnätverk blir mer avancerade ökar även kraven på själva spåren och tågkomponenterna. När ett tåg rusar fram i 300 km/h utsätts alla vagnar för konstanta vibrationer och påfrestningar som skapar många utmaningar.

Rätt skruvsäkringsmetod är kritisk för säkerheten, och Nord-Lock Groups produkter används inom både produktion och underhåll. Nord-Lock X-serie brickor ger maximal säkerhet för kritiska skruvförband som utsätts för skruvlossning och avmattning. De sitter säkert fast oberoende av hur fort du kör.

Kundcase