Olja, Gas och Offshore

När det är 40 mil till närmaste kust måste säkerheten komma i första hand

Livet Offshore

Att besöka en oljerigg för första gången kan vara en dramatisk upplevelse. När man har landat med helikoptern ser man inget annat än det ändlösa havet i alla riktningar. Det öronbedövande dunket från tungt maskineri finns där hela tiden. Starka vindar hotar att kasta dig över kanten och lukten av diesel finns överallt. När det är 40 mil till närmaste kust måste säkerheten komma i första hand.

Hjälmar, öronproppar, skyddsglasögon och skor med stålhätta hör till standardutrustningen. Borrverksamheten innebär av uppenbara skäl risk för allvarliga skador på personalen. När så många mekaniska och hydrauliska processer är i drift innebär fallande föremål och funktionsstörningar fara även för den mest härdade och erfarna.

Säkerheten före allt

Under sådana krävande arbetsförhållanden är säkerheten av absolut största vikt. Lyftkranar svänger tunga föremål över däcket. Borrar, pumpar och skakmaskiner är ständigt i drift, och allt måste vara 100 procent tillförlitligt. Samtidigt måste driften pågå oavbrutet. Takten ska vara hög och varje minuts stillestånd är dyrbar.

Nord-Lock Group erbjuder snabba, exakta och säkra lösningar för att dra åt och lossa flera skruvar samtidigt – oberoende av kravet på åtdragningsmoment. Så du kan känna att du har stöd även när du arbetar i en tuff offshoremiljö.

Kundcase