Produktion & Förädling

Produktionen som driver samhället

Från maten vi äter och kläderna vi har på oss till de färdmedel vi använder och de byggnader vi bor och arbetar i – i stort sett allt vi ser och rör vid varje dag kommer från en produktions- eller förädlingsanläggning. Mängder av olika material och varor produceras och förpackas i fabriker och lagerbyggnader världen över med hjälp av allt mer avancerade och komplicerade maskiner.

Ökad produktivitet för råvaruindustri och processindustri

Automatisering är nyckeln till en snabb och pålitlig process eftersom det är kostnadseffektivt och lönsamt. Processerna planeras därför in i minsta detalj så att ingenting ska kunna gå fel. Något som all produktions- och förädlingsutrustning har gemensamt är kravet på att de ständigt ska vara i rörelse. En enda felaktighet eller driftstörning kan stoppa produktionen i hela linjen, och varje minuts stillestånd kostar enorma summor. Det gäller särskilt för skruvförband, där slitage eller lossnade skruvar kan innebära stora kostnader.

En säkrare produktionsindustri

Oavsett förhållandena och kraven måste alla montage vara ordentligt säkrade, men samtidigt ska det gå att utföra regelbundet underhåll på ett effektivt sätt. I dag används Nord-Lock Groups produkter i en mängd maskiner för produktion och förädling världen över. Många kunder har upptäckt produkternas utmärkta låsegenskaper och deras förmåga att utstå extrema förhållanden, och det har lett till färre underhåll och reparationer samt sänkta totalkostnader.

Kundcase